Zmień kontrast

Zarządzanie kryzysowe

 

Dla większości spośród nas, których nie dotknęło nieszczęście wywołane klęską żywiołową lub innym zdarzeniem kryzysowym na większą skalę, niebezpieczeństwo jest na ogół znane tylko z przekazów telewizyjnych lub relacji prasowych. Nie towarzyszy nam w codziennym życiu. Pojawić się jednak może niespodziewanie z siłą niemieszczącą się w naszych dotychczasowych wyobrażeniach.

W dobie ocieplania się klimatu i tzw. „efektu cieplarnianego” możemy oczekiwać nasilenia występowania anomalii pogodowych, których rezultatem mogą być gwałtowne burze, a nawet trąby powietrzne, ulewy, gradobicia, ekstremalne temperatury i inne. Zaskakują nas swoją grozą i skalą destrukcji, pociągającą za sobą nierzadko śmierć lub utratę dorobku życia. Najświeższe przykłady mamy z lata 2007r. w postaci zniszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarskich spowodowanych przez trąbę powietrzną w okolicach Częstochowy oraz burzy na jeziorach mazurskich, która pochłonęła życie 8 osób.

Zwykle dopiero po tragedii uświadamiamy sobie, jak ważna jest nasza pokora wobec sił natury. Zaczynamy doceniać (niestety za późno) znaczenie wiedzy o podstawach zachowania się w takich sytuacjach, nie bagatelizowania żadnego symptomu mogącego wystąpić zdarzenia, przygotowania na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i likwidacji jej skutków. Niejednokrotnie stan wiedzy, pokory i przygotowania decyduje o rozmiarach wyrządzonych szkód.

Pamiętajmy, nie przeceniajmy swoich sił i umiejętności „przewidywania” w rodzaju: ja wiem najlepiej, niczego złego z tej chmury nie wyniknie”, bo pomyłka w ocenie i bagatelizowanie zagrożenia może kosztować zbyt wiele. Słuchajmy z uwagą komunikatów meteorologicznych podawanych w ogólnopolskich i regionalnych środkach masowego przekazu. Żywioł może Ci zagrozić nie tylko w miejscu stałego zamieszkania, ale również tam, gdzie się znajdziesz niezależnie od powodu wyjazdu. Działajmy w sposób wyprzedzający, przygotujmy się do potencjalnych sytuacji kryzysowych na miarę swoich możliwości.

Im wcześniej i lepiej przygotujemy się na nadejście potencjalnego niebezpieczeństwa, tym skutki będą mniejsze, a sam żywioł łatwiejszy do opanowania.

Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym, to nie tylko reagowanie, gdy coś się już wydarzy. To także czynienie wszystkiego, aby ograniczyć wystąpienie potencjalnego zdarzenia i jego skutki. Dlatego m.in. po doświadczeniu z powodzi roku 2010, wokół oczyszczalni ścieków w Łęczycy w 2012 roku zostały podwyższone i umocnione wały do poziomu tzw. "wody stuletniej”.

Odpowiednio do wymogów obowiązujących aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013, poz. 1166 jt. ze zm.) w Urzędzie Gminy został powołany przez Wójta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wymieniony zespół gminny jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze gminy.

Gminny zespół zwoływany jest przez Wójta po wystąpieniu sytuacji kryzysowych, których skutki wymagają usuwania w dłuższym przedziale czasowym, kiedy trzeba m.in. zapewnić zabezpieczenie logistyczne profesjonalnych służb ratunkowych, organizować pomoc poszkodowanym, usuwać skutki zniszczeń, przywracać stan poprzedzający sytuację kryzysową.

Studiując problematykę zarządzania kryzysowego i zdarzeń noszących znamiona kryzysu, a także doświadczając problemów związanych z zakłóceniami w funkcjonowaniu infrastruktury rzutującej na jakość życia pamiętajmy, że Urząd Gminy Komorniki i odpowiednio – gminny zespółnie dysponuje zespołem interwencyjnym specjalistów, który mógłby podjąć natychmiast działania w zakresie usuwania skutków zaistniałego zdarzenia w każdym miejscu na terenie gminy.

W sprawach związanych z problemami wodno-kanalizacyjnymi gminny zespół powiadamia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Fachowcy tej jednostki organizacyjnej dyżurujący pod telefonem w godzinach pozasłużbowych siłą rzeczy przybędą na miejsce awarii z opóźnieniem mogącym wywoływać frustrację mieszkańca(ów) dotkniętego(ych) skutkami jakiejś awarii. Trudno w takiej sytuacji podpowiadać poszkodowanemu(ym), aby uzbroić się w cierpliwość. Niemniej w imieniu zespołu gminnego proszę o zrozumienie i odrobinę cierpliwości połączonej z podjęciem we własnym zakresie działań, które leżą w zasięgu możliwości poszkodowanego.

Nasza OSP Plewiska także posiada swoje ograniczenia, choćby z tytułu ochotniczego charakteru, pomijając wyposażenie. Możemy korzystać z interwencji, do których powołany jest posterunek energetyczny, a także lekarz weterynarii. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających reakcji najszybszej jak to możliwe, musimy korzystać z ogólnych telefonów alarmowych, PSP, Policji, Pogotowia ratunkowego, gazowniczego, drogowego, energetycznego itp., itd.

Sprawną realizację zarządzania kryzysowego w gminie Komorniki warunkują:

  1. jakość przygotowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
  2. znajomość zadań przez osoby funkcyjne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  3. środki finansowe (gminna rezerwa finansowa na usuwanie skutków sytuacji kryzysowej, umiejętne przesuwanie przeznaczenia środków finansowych);
  4. stan oraz stopień gotowości sił i środków reagowania kryzysowego;
  5. porozumienia i umowy o odpłatnym udostępnianiu sprzętu z obsługą przez zakłady pracy i właścicieli indywidualnych;
  6. znajomość zagrożeń i zasad zachowania się w przypadku ich wystąpienia przez ludność gminy;
  7. przygotowanie merytoryczne pracowników urzędu gminy do wykonywania dodatkowych obowiązków związanych z wykonywaniem zadań w ramach zarządzania w sytuacji kryzysowej;
  8. współpraca urzędu gminy z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, przedsiębiorcami i mieszkańcami gminy w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy dla dobra ogółu mieszkańców.

Wykaz osób funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Telefony alarmowe na wypadek zagrożeń

INTERmedi@
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x