Zmień kontrast

Nieodpłatna pomoc prawna

 
Porady prawne w Urzędzie Gminy Komorniki

W budynku Urzędu Gminy Komorniki funkcjonuje filia Kancelarii Prawnej radcy prawnego Emilii Kurowskiej-Owczarek (nr PZ 2491) z siedzibą główną w Poznaniu przy ul. Szewskiej 9/5.

W ramach pracy filii pełniony jest dyżur radcy prawnego podczas, którego radca prawny udzielać będzie porad prawnych i konsultacji prawnych mieszkańcom gminy Komorniki nieodpłatnie, za pierwszą godzinę porady lub konsultacji, w zakresie w szczególności prawa cywilnego, (w tym spadkowego,  prawa rzeczowego i zobowiązań), prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa administracyjnego, z wyłączeniem prawa karnego i prawa podatkowego.

Dyżur pełniony jest w:

poniedziałki w godzinach od 8:30 do 12:15

czwartki w godzinach od 11:30 do 15:15,

z wyjątkiem dni, na które zostały zaplanowane przez Sąd rozprawy lub posiedzenia sądowe z udziałem radcy prawnego, wówczas dyżur zostanie przesunięty na inny dzień danego tygodnia.

Zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu porady lub konsultacji prawnej, pod numerem telefonu:

tel. 61 855 14 58.

Siedziba filii Kancelarii Prawnej:

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

pok. nr 10 (parter)

 


Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Poznański od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 powyższej ustawy Starosta Poznański ustalił 14 punktów pomocy prawnej usytuowanych w lokalach gminnych, wyznaczonych przez Wójtów i Burmistrzów na podstawie zawartych porozumień, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna osobom uprawnionym, określonych w/w ustawą, przez 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z określonym harmonogramem.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić z ważnych powodów inną kolejność.

 

 - 20160127_schemat_pomoc_prawna.jpg

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY KOMORNIKI:

 

 Tel.:  61 8100 085

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO wraz z harmonogramem ich funkcjonowania:

Lp.Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnejDni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna
1.Urząd Miejski Gminy Stęszew,
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. od 11.00 do 15.00
2.Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,
ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,
w godz. od 11.00 do 15.00
3.Biblioteka Publiczna
ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina
Poniedziałek, środa, piątek
w godz. od 10.00 do 14.00
wtorek, czwartek
w godz. od 14.00 do 18.00
4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wysoka 1, 62- 040 Puszczykowo
Poniedziałek, środa, piątek, wtorek, czwartek
w godz. od 11.00 do 15.00
5.Urząd Gminy Czerwonak,
Ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
Poniedziałek, wtorek, środa
w godz. od 11.00 do 15.00
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (pływalnia),
Ul. Piłsudskiego 3, 62-028 Koziegłowy
Czwartek, piątek
w godz. od 14.00 do 18.00
6.Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
(1.07.-31.12.2016)
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:
w godz. od 13.00 do 17.00
7.Urząd Gminy Komorniki
Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Poniedziałek: 12.30 – 16.30
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 10.00 – 14.00
Czwartek: 7.15 – 11.15
Piątek: 8.00 -12.00
8.Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. W. Bogusławskiego 17, 62-002 Suchy Las
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek,
w godz. od 11.00 do 15.00
9.Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,
w godz. od 11.00 do 15.00
10.Biblioteka Miejska w Luboniu
Ul. Żabikowska 42,
62-030 Luboń
Poniedziałek, środa, piątek
w godz. od 14.00 do 18.00
wtorek, czwartek
w godz. od 10.00 do 14.00
11.Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska
Poniedziałek, środa, piątek,
w godz. od 11.00 do 15.00
Ul. Dworcowa 3, 62-050 MosinaWtorek, czwartek:
w godz. od 9.00 do 13.00
Gminny Ośrodek Kultury
Ul. Poznańska 6
63-005 Kleszczewo
Środa, piątek
w godz. od 10.00 do 14.00
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. od 14.00 do 18.00
12.Kino „Wielkopolanin”
Ul. Plac Stanisława Reszki 29
64-320 Buk
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godz. od 10.00 do 14.00
wtorek
w godz. od 13.00 do 17.00
13.Klub Sołecki
Ul. Szamotulska 7
62-090 Cerekwica, gm. Rokietnica
Poniedziałek od 14.00 do 18.00
wtorek od 11.00 do 15.00
środa od 14.00 do 18.00 czwartek od 11.00 do 15.00 piątek od 9.00 do 13.00

 

Więcej informacji - czytaj tutaj.

 

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gmina Komorniki
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x