Zmień kontrast

Organizacje i Stowarzyszenia

 

- lgd_progres.jpg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROGRES

Prezes: Władysław Harasimowicz

62-052 Komorniki, ul. Stawna 7

Adres do korespondencji: 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1

tel. 602 677 734

tel. 61 8100 099

www.lgdprogres.pl

Celem Stowarzyszenia PROGRES jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie ekologii oraz rozwoju obszarów wiejskich przez:

 • wspieranie działań chroniących środowisko naturalne (rekultywacja gruntów zdegradowanych ekologiczne)
 • bezpośrednie oddziaływanie na władze państwowe i administrację samorządową oraz inne podmioty w celu likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla środowiska
 • uczestnictwo w opiniowaniu inwestycji mogących ingerować w środowisko naturalne człowieka lub trwale je zmieniać
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji dotyczących problematyki ekologicznej
 • propagowanie przedsięwzięć proekologicznych
 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru działania Stowqrzyszenia: Gminy Komorniki i Gminy Puszczykowo
 • działanie przeciwko wykluczeniom społecznym na obszarach miejsko-wiejskich
 • rozwój i promocja turystyki i rekreacji
 • działania edukacyjne, sportowe i kulturalne na obszarach miejsko-wiejskich.

 

Gminne Koło Wędkarskie

PZW Komorniki, okręg Poznań

Prezes: Piotr Wiśniewski

tel. 601 736 241


- promyk_komorniki.jpg

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„PROMYK” Organizacja Pożytku Publicznego

Siedziba: 62-052 Komorniki, ul. Nowa 28

Rejestr: KRS 0000076193

Prezes: Bogdan Maćkowiak

e-mail: wtz.promyk.komorniki@wp.pl

tel. 61 670 68 27

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 • pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze społeczeństwem
 • promocja i organizacja wolontariatu

- fundacja_wojtek.jpg

Fundacja Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Wojtek”

ul. 1  Maja 30B

62-052 Rosnówko          

www.fundacjawojtek.pl

KRS 0000350455

email: fundacjawojtek@gmail.com

tel. 727 77 00 08

fanpage: https://www.facebook.com/FundacjaWojtek/

Członek Zarządu: Kamila Kurasz 

 

Głównymi celami fundacji są:

 • niesienie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i drogowych
 • prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych - drogowych
 • organizacja aukcji charytatywnych i licytacji wspomagających pomoc ofiarom wypadków drogowych
 • organizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
 • pomoc rodzinom osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w zorganizowaniu fachowej opieki medycznej, terapeutycznej, prawnej i finansowo - organizacyjnej dla poszkodowanych
 • promocja tolerancji osób niepełnosprawnych
 • upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach

- fundacja_orchidea.png 

Fundacja "ORCHidea"

Prezes Zarządu: dr Piotr Orchowski

tel. 782 271 227

email fundacja.orchidea@gmail.com

www.fundacjaorchidea.pl; FanPage: Fundacja ORCHidea

Celem Fundacj „ORCHidea” z siedzibą w Walerianowie (założonej w 2015 r.) jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym także w celu wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

Swoje działania kieruje szczególnie do osób z chorobami neurologicznymi, ich rodzin oraz osób starszych, u których pojawiają się deficyty poznawcze (np. na podłożu choroby neurodegeneracyjnej).

Założyciele Fundacji mają doświadczenie w terapii osób dorosłych i osób starszych (powyżej 70 r.ż), i do tych grup adresują swoje działania, zmierzające do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym, poprzez zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem doznanych uszkodzeń spowodowanych chorobą bądź podeszłym wiekiem.

Fundacja poprzez swoje działania pragnie stworzyć możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego.

Równoległą działalnością Fundacji jest edukacja pacjentów oraz ich rodzin, prowadzona w formie warsztatów i sesji szkoleniowych.


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowe Komorniki”

Siedziba: Komorniki, ul. Ks. Robaka 12,

Prezes: Tomasz Nogaj

Wiceprezes: Maciej Budych

KRS 0000411566

e-mail: sportowekomorniki@onet.pl

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 • działalność na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki
 • promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu
 • organizowanie działań rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i turystycznych
 • zapobieganie uzależnieniom oraz rozwiązywanie problemów związanych z nimi
 • wspieranie osób niepełnosprawnych

Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu

Siedziba: Poznań, ul. Palacza 38/4,

Prezes: Radosław Miśkiewicz

Wiceprezes: Marek Jopek

KRS 231 z dnia 8.05.2009 r.

e-mail: biuro@akademiajudo.pl

Osoba do kontaktów: Radosław Miśkiewicz, tel. 503 863 964

Cele statutowe:

 • organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
 • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku: obozów sportowych, wycieczek, półkolonii
 • prowadzenie działalności prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych

Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie judo dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Komorniki w sali sportowej w Szkole Podstawowej w Wirach, ul. Szreniawska 6.


Komorniki MTB Team 

- logo.jpg

Amatorska grupa rowerowa Komorniki MTB Team skupia lokalnych pasjonatów kolarstwa górskiego. Celem grupy jest kształtowanie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez uprawianie sportu rowerowego, a dobrodziejstwo gminy, jakim jest Wielkopolski Park Narodowy daje ku temu idealne warunki. Wystarczy wyciągnąć rękę i korzystać:) Grupa powstała po to, aby skupiać osoby, które na co dzień są aktywne zawodowo, ale świadome są wartości i korzyści jakie niesie za sobą uprawianie sportu. 

 

Ponieważ u każdego z nas drzemie duch sportowca, członkowie Komorniki MTB Team także chcą się sprawdzać rywalizując z innymi kolarzami górskimi. Przy wsparciu Gminy Komorniki, sponsorów: firmie Aquila i Activus, a także dzięki własnemu wysiłkowi, podjęto działania, aby stworzyć zespół Komorniki MTB Team, by wspólnie reprezentować gminę w zawodach i wyścigach MTB. Imprezą, na której grupa zadebiutowała w nowych, ujednoliconych strojach był Maraton Gogol MTB Mosina 2016. Trzeba przyznać, że byliśmy widoczni i uznani za barwną wizytówkę Komornik. Dla grupy Komorniki MTB Team każdy powód jest dobry, by wyjść z domu i „pośmigać” na rowerze dla przyjemności i zdrowia. A ponieważ maratonom MTB często towarzyszą zawody dla dzieci, jest to doskonała okazja, aby spędzić piękne rodzinne chwile w sportowej atmosferze. Gorąco polecamy:) 

Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do Komorniki MTB Team, zapraszamy na stronę www.facebook.com/Komorniki.MTB

Zobacz galerię

 

Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy

Siedziba: Plewiska, ul. Jesienna 42/1,

Prezes: Mariusz Matuszewski

KRS 0000440280

e-mail: stowarzyszenie@adg.org.pl

Cele statutowe:

 • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w życiu publicznym
 • działanie na rzecz poprawy, jakości życia mieszkańców Gminy Komorniki
 • nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

Klub Jeździecki Wechta

Organizacja Pożytku Publicznego

Siedziba: 62-052 Komorniki, Rosnówko ul. Leśna 22

KRS 0000152925

e-mail: kjwechta@o2.pl

tel. 61 899 79 19, 61 868 57 41 wew. 11,21

faks: 61 899 79 19

Obszary działań:

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • krajoznawstwo, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Na terenie Gminy Komorniki działają liczne kluby sportowe oferujące aktywność w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, tenis stołowy, zapasy, koszykówka, siatkówka, karate, jujitsu oraz zajęcia fitness.


Wykaz klubów sportowych działających na terenie Gminy Komorniki

 

Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x