Zmień kontrast

Położenie i ukształtowanie powierzchni, klimat

 


Położenie i ukształtowanie powierzchni

- 2013_07_23_uksztaltowanie_terenu.jpgObszar gminy według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej leży na Wysoczyźnie Poznańskiej obejmując swym zasięgiem część subregionów: Równiny Poznańskiej, Pagórków Stęszewskich oraz mały wycinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej w jej odcinku Obrzańskim (przełomowy odcinek Doliny Warty).

Równinę Poznańską, na terenie gminy, stanowi w północnej części wysoczyzna morenowa płaska, wyniesiona na około 80 m n.p.m., o deniwelacjach 3-5 m, w części południowo-zachodniej jest to wysoczyzna dennomorenowa, falista, o deniwelacjach dochodzących do 10 m i wyniesiona na rzędną około 90 m n.p.m.

Większe różnice wysokości spotkać można w południowej części gminy, gdzie znajduje się obszar piaszczystych pagórków kemowych. Tam też położony jest najwyższy punkt – wzniesienie kemowe o wysokości 126,6 m n.p.m. (teren Wielkopolskiego Parku Narodowego, około 2 km na południowy wschód od Szreniawy).

Innym elementem rzeźby terenu są długie rynny polodowcowe, niezbyt szerokie i głębokie, ale widoczne w krajobrazie. Są to rynny: rzeki Wirynki i Jezior Rosnowsko-Jarosławieckich oraz – poprzeczna do nich – rynna między Komornikami a Rosnówkiem. Od wschodu gmina graniczy z doliną rzeki Warty, z jej trzema terasami: zalewową, środkową i wysoką. Nad Wartą znajduje się najniżej położony punkt w gminie – 53,1 m n.p.m.

Południowo-wschodnia część Gminy Komorniki (Wiry, Łęczyca) leży w obrębie tzw. rowu wielkopolskiego zarysowanego w powierzchni podtrzeciorzędowej na linii Poznań-Czempiń.

  

Klimat

- 2013_07_23_klimat.jpgNa terenie gminy panuje klimat umiarkowany, gdyż przenikają tu wpływy termiczne oceaniczne i kontynentalne. Charakteryzuje się on jednak przewagą wpływów oceanicznych, związanych z globalną cyrkulacją mas powietrza, napływającego znad Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Występują tu mniejsze od przeciętnych w Polsce amplitudy temperatur, wiosny i lata są ciepłe i wczesne, a zimy łagodne z nietrwałą pokrywą śnieżną.

Według regionalizacji klimatycznej obszar Gminy Komorniki leży w południowo-zachodniej części regionu klimatycznego środkowowielkopolskiego. W regionie tym częściej niż w innych regionach należących do obszernego regionu klimatycznego śląsko-wielkopolskiego notowane są przypadki występowania pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej bez opadu. Mniej liczne są dni umiarkowanie ciepłe i słoneczne bez opadu oraz dni umiarkowanie ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadu. Nieco liczniejsze niż w innych regionach są dni z pogodą przymrozkową, bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem i opadem.

Na terenie gminy przeważają wiatry wiejące z sektora zachodniego (W) i południowo-zachodniego (SW), o średniej prędkości notowanej najczęściej w ciągu roku wynoszącej około 4m/sek. Wiatry zachodnie występują najczęściej w okresie od czerwca do września, a południowo-zachodnie – jesienią oraz zimą. Wiatry z kierunku wschodniego występują głównie wczesną wiosną, a wiatry północne zaznaczają swoją obecność rzadko, w porze od kwietnia do lipca. Najsilniejsze wiatry są z kierunku zachodniego.

Termiczne cechy klimatu Gminy Komorniki odzwierciedlają zmienność klimatu charakterystyczną dla całej Polski. Średnia temperatura roku wynosi 8 st. C, półrocza zimowego (X – III) około 1,5 – 2,0 st. C, a półrocza letniego (IV – IX) przeciętnie 14,5 – 15,0 st. C. Liczba dni mroźnych waha się od 30 – 50, a dni z przymrozkami od 100 – 110.

Średnie roczne zachmurzenie nieba waha się od 60 – 67%, przy czym najmniejsze jest w maju, a największe w grudniu. Dni pogodnych w roku jest około 40, a dni z dużym zachmurzeniem ponad 140. Mimo to okolice Poznania mają największe nasłonecznienie względne w całej Krainie Wielkich Dolin (lokalizacja wg mapy regionów klimatycznych E. Romera).

Opady atmosferyczne w stosunku do innych elementów pogody są bardziej zmienne tak w czasie jak i w przestrzeni. Opady roczne należą do najniższych w Polsce, średnie wieloletnie nie przekraczają 550 mm w roku. Niezależnie, cały ten rejon cechuje występowanie deszczów nawalnych o największym natężeniu w Polsce. Liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 50 do 60.

Średni roczny opad wynosi odpowiednio 568 mm, 550 mm, 551 mm. Rozkład średnich opadów rocznych jest więc wyrównany. Miesiącami najbardziej wilgotnymi są czerwiec, lipiec i sierpień.

Gmina Komorniki
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x