Zmień kontrast

Warunki glebowe

 

- 2013_07_23_warunki_gleobowe.jpgNa terenie Gminy Komorniki w gruntach rolnych wydzielono następujące typy i podtypy gleb: pseudobielicowe, brunatne właściwe, brunatne wyługowane i kwaśne, czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, mady murszowo-mineralne i murszowate oraz mułowo-torfowe i torfowo-mułowe.

Poniżej pokrótce scharakteryzujemy je pod względem rolniczym i geograficznym. Użytki rolne w gminie cechują się dużym zróżnicowaniem pod względem wartości rolniczych.

Największą powierzchnię stanowią grunty kompleksu 4 żytniego bardzo dobrego.

  • Są to przeważnie gleby pseudobielicowe (zajmują ok. 80% areału rolnego), wykazujące częściowo skład mechaniczny piasków gliniastych mocnych, średnio głęboko podścielonych gliną, a w większości – piasków gliniastych lekkich, płytko podścielonych materiałem zwięźlejszym. Te ostatnie, dzięki długoletniej, prawidłowej agrotechnice i systematycznym zabiegom nawozowym, łącznie z wapnowaniem, nabyły cech wysokiej kultury rolnej i winny być w większości użytkowane jako gleby pszenne. Gleby tego kompleksu są także dobrymi glebami jęczmiennymi oraz żytnimi.
  • Następną grupę powierzchniową wśród kompleksów korzystnych (ok. 10% ogółu użytków rolnych) stanowią czarne ziemie oraz gleby brunatne właściwe, wykształcone z glin – kompleksu 2 pszennego dobrego – występujące w rejonie Głuchowa, Komornik, Chomęcic. Duży zapas wody, wysoka żyzność i zdolność akumulacyjna pozwala na bardzo szeroki dobór roślin uprawnych i intensywne wykorzystanie tych gleb szczególnie dla potrzeb warzywnictwa i sadownictwa.

W drugiej grupie kompleksów rolniczych, okresowo niekorzystnych dla upraw, mamy kompleks 5 żytni dobry, o glebach wyraźnie lżejszych, o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe i wykazujący większą wrażliwość na okresowe niedobory wilgoci w okresie wegetacyjnym. Dla zapewnienia dobrych plonów, gleby te wymagają stałego utrzymywania ich w wysokim stanie agrotechnicznym i systematycznym pełnym nawożeniu. Dobór roślin uprawnych jest tu ograniczony, gdyż w zasadzie są to typowe gleby żytnio-ziemniaczane. Gleby te występują w zwartym kompleksie w rejonie Rosnówka i Walerianowa oraz w wielu enklawach na terenie całej gminy.

Kompleksy najsłabsze 6 (żytni słaby) do 7 (żytni bardzo słaby) występują głównie w rejonie Łęczycy. Są to gleby przepuszczalne, o bardzo słabym stopniu podsiąkliwości, okresowo, zwłaszcza w okresie wegetacji – zbyt suche. Dobór roślin uprawnych jest już bardzo ograniczony i sprowadza się do uprawy żyta i ziemniaków.

Kompleksy użytków zielonych występują na glebach mineralnych mułowo-torfowych. Są to gleby za suche lub nadmiernie uwilgotnione.

Rozpatrując odczyn gleb: od 41– 60% gleb Gminy Komorniki posiada odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny. Potrzeby wapnowania gleb w gminie wykazuje 21–40% gleb. Jeżeli chodzi o bardzo niską zasobność gleb w składniki mineralne: magnez, fosfor i potas, to mamy:

  • 41– 60% gleb o bardzo niskiej lub niskiej zawartości magnezu,
  • 0–20% gleb o bardzo niskiej lub niskiej zawartości fosforu,
  • 21–40% gleb o bardzo niskiej lub niskiej zawartości potasu.
Gmina Komorniki
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x