Zmień kontrast

Złoża kopalin i zasoby wód podziemnych

 

- kopaliny.jpgOsady trzeciorzędowe są zasobne w surowce energetyczne – węgiel brunatny i ceramiczne – iły poznańskie, a czwartorzędowe są zasobne w materiały ilaste – gliny, kruszywa – piaski i żwiry oraz inne, takie jak torfy i gytie.

Na terenie gminy występują udokumentowane złoża węgla brunatnego w tzw. złożu „Mosina” Rowu Poznańskiego. Warto zaznaczyć, że eksploatacja złoża węgla brunatnego w Rowie Poznania umożliwiłaby uruchomienie elektrowni o łącznej mocy 8500 MW. Okres użyteczności wymienionej inwestycji energetycznej określono na około 80 lat. Miąższość pokładów bilansowych złoża „Mosina” wynosi 36 m, a złoże zalega na głębokości około 230 m.

W gminie surowce ilaste eksploatuje się w kilku małych lokalnych odkrywkach tak samo jak i kruszywa. Jedynym udokumentowanym złożem utworów ilastych jest złoże na zachód od Szreniawy, a kruszyw na południowy-wschód od Komornik. Kruszywa dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa grube obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywo drobno-piaszczyste. Na obszarze gminy znajduje się jedna czynna odkrywka surowców mineralnych w Komornikach. W odkrywce w Komornikach występują piaski głównie drobnoziarniste, lokalnie zapylone. Wielkość zasobów możliwych do wydobycia określa się na 304,83 tys. ton przy minimalnym stopniu wykorzystania złoża = 0,67. Pierwszy teren górniczy „Komorniki Południe I” o powierzchni 3,5976 ha został już zrekultywowany w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym.

Inne surowce mineralne nie były objęte na terenie gminy badaniami penetracyjnymi i nie są eksploatowane.

W obrębie wysoczyzn morenowych poziom wodonośny tworzą utwory piaszczyste wśród warstw gliny zwałowej. Poważnym poziomem wodonośnym jest na terenie gminy tzw. Wielkopolska Dolina Kopalna. Jest to duży zbiornik wód podziemnych przecinający równoleżnikowo cały teren Wielkopolski. Na terenie gminy przebiega on na linii Wiry-Komorniki-Chomęcice. Utwory wodonośne występują w obrębie kopalnej doliny szerokości kilku kilometrów, która wcięta jest w podłoże zbudowane z iłów trzeciorzędowych (tzw. pstre iły poznańskie). Miąższość tego poziomu wynosi 60 m, a przykrycie warstwą glin zwałowych jest miąższości 30-65 m. Lokalnie, w dolinie rzeki Warty, gliny nadkładu są rozmyte i występują bezpośrednie kontakty z wodami poziomu gruntowego.

Gmina Komorniki
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x