Zmień kontrast
Znajdujesz się w:

Pytania i odpowiedzi

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:
Kategoria pytania:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-08-14 11:00:24, przez PIOTR KOWALSKI
Szanowny Panie Wójcie,

W związku z przebudową ulicy Grunwaldzkiej – ulica Zimowa od kilu miesięcy jest ponadnormatywnie użytkowana, szczególnie przez bardzo ciężki sprzęt i materiały budowlane dowożone na budowaną Grunwaldzką. Stan ulicy Zimowej od początku był wątpliwej jakości [stare płyty ˝z odzysku˝ z  ul .Czarna Droga położone nie na całym odcinku ul. Zimowej - o czym pisano na tej stronie > Pytanie zadane dnia 2015-09-24 01:40:21, przez Zatroskany mieszkaniec ul. Zimowej˝].
Czy w  związku z powyższym Gmina dopilnuje by prowadząca prace drogowe firma EUROVIA po zakończeniu prac na ul. Grunwaldzkiej – przywróciła stan i przejezdność ul. Zimowej co najmniej do poziomu z początku remontu. Aktualnie stan ulicy zagraża uszkodzeniu pojazdów osobowych nawet przy bardzo małych prędkościach [20km/h] wystające z drogi zbrojenia i ogromne dziury.
 
Szanowny Panie,
przed zakończeniem budowy ulicy Grunwaldzkiej zostanie dokonany przegląd ulic, z których korzystał wykonawca przebudowujący ulicę Grunwaldzką - firma EUROVIA i podwykonawcy, w celu wykonania naprawy tych ulic i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego (zastanego).
2017-08-17 15:35:29
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-12 09:00:42, przez Jacek Zbierski
Dzień dobry,
Dotyczy przekraczanie dozwolonej prędkości oraz zakaz przejazdu sam. ciężarowych po ul. Polnej w Komornikach.
Problem zgłaszany regularnie przez wielu mieszkańców, ze względu na brak reakcji policji co jakiś czas powraca do Pana Wójta. W związku z prowadzonym remontem mostu nad Wirenką, zamknięciem dla ruchu ul. Ks. Malinowskiego i objazdem prowadzącym przez ul. Polną problem szczególnie się nasila.

1. W nawiązaniu do zapytań z lat poprzednich oraz zapytania M. Szymkowiaka z dn. 16.06.2017 oraz R. Mazur z dn. 01.07.2017 również przyłączam się do prośby o przeprowadzanie regularnych kontroli przez Policję/Straż Gminną na ul. Polnej w Komornikach. Niestety ale nadal spora część kierowców sam. ciężarowych nie przestrzega wprowadzonego zakazu. Można odnieść wrażenie, że z powodu braku regularnych kontroli Policji ilość ciężarówek łamiących przepisy wzrasta – szczególnie można to zauważyć w godzinach wczesno porannych oraz popołudniowych/wieczornych i nocnych (od 17). Wtedy to najwięcej ciężarówek dojeżdża do centrali logistycznych w celu przeładunku.

2. W związku z dużym natężeniem ruchu nieustannie generowanym przez okoliczne firmy i teraz dodatkowo przez zorganizowany objazd, w imieniu mieszkańców proszę o interwencję Policji w celu przeprowadzania regularnych/cyklicznych radarowych kontroli prędkości, ponieważ znaczna część kierowców w ogóle nie przestrzega ograniczenia prędkości na ul. Polnej, która już za parę tygodniu znowu stanie się drogą do szkoły/przedszkola dla wielu dzieci.

Najniebezpieczniej jest na granicy Komornik i Głuchowa, gdzie kierowcy jadąc prostym odcinkiem ul. Polnej od strony Głuchowa wpadają w teren zabudowany z ogromną prędkością znacznie przekraczającą obowiązujące 50 km/h, mijając przejście dla pieszych (!!) oraz prostopadłe ulice Wielocha, Brzozową, Akacjową i Gerwazego (wyjazd z os. Soplicowo). Zgodnie z oznakowaniem teren zabudowany i ograniczenie do 50 km/h zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Wielocha/Polna. Ilość samochodów włączająca się do ruchu na ul. Polną ciągle wzrasta, pieszych oraz innych uczestników ruchu wciąż przybywa, a niektórzy kierowcy widząc prosty odcinek drogi pędzą jak gdyby byli na drodze ekspresowej.

Niestety ale kierowcy autobusów PUK również znacznie przekraczają prędkość, hamując dopiero na wysokości ul. Brzozowej aby skręcić w osiedle Soplicowo – prosimy o zgłoszenie problemu w PUK.

Tylko regularne/cykliczne przeprowadzanie kontroli pozwoli wyeliminować w/w zagrożenia. Policja nie powinna mieć problemu ze znalezieniem miejsca do przeprowadzenia kontroli ciężarówek oraz kontroli prędkości – ul. Wielocha, Brzozowa, Akacjowa, ew. zatoka parkingowa po stronie os. Soplicowo, pozwolą na bezkolizyjne zatrzymanie pojazdów osobowych i ciężarowych.

Uprzejmie proszę o interwencję.
Dziękuję i pozdrawiam.
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że zgłoszenie zostało przekazane do PUK Komorniki oraz do Straży Gminnej.
2017-08-18 08:03:26
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-11 18:11:26, przez ANDRZEJ Z
Panie Wójcie nawiązując do odpowiedzi na moje pytanie w sprawie ustawienia znaku Znak D-52 na ul Wieniawskiego -co ma projekt ulicy Vivaldiego to ul Wieniawskiego rozumiem ze taki projekt zostanie mi udostępniony po wizycie w urzędzie?

pyt 2 Dlaczego osiedle poetów ma być inaczej traktowane niż osiedle kamieni szlachetnych skoro łączy je ten sam ciąg komunikacyjny? (jeżeli chodzi o interwencje np policji odnośnie parkowania czy przekraczania prędkości na drodze? - bo do tego celu stosuje się ten znak)

 
Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że dopóki wszystkie drogi na osiedlu nie zostaną utwardzone, nie będą rozważane możliwości ustawienia znaków „strefa zamieszkania”. W przypadku kolejnych pytań w ww. kwestii, proszę kontaktować się z pracownikiem urzędu, który zajmuje się oznakowaniem dróg na terenie gminy pod nr tel. (61) 8 100 636.
2017-08-17 15:33:36
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-11 08:33:30, przez Andrzej Piosik
Panie Wójcie, kiedy PUK zamierza oczyścić ze złogów piasku ul. Fabianowską w Plewiskach i przyległe do niej chodniki?
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że zgłoszenie zostało przekazane do PUK Komorniki.
2017-08-11 14:06:39
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-10 10:28:58, przez Radosław Januchowski
Szanowny Panie Wójcie.

Nazywam się Radosław Januchowski, jestem właścicielem posesji przy ul. Młyńskiej w Komornikach. Jednak wjazd mam od ul. Stawnej, przez parking przy Ośrodku Zdrowia.

Piszę dlatego, że przy każdych gwałtownych opadach deszczu woda z całego parking spływa na moją posesję. Wymywa nie tylko ziemię, ale podmywa również dom. Uważam, że parking został częściowo źle wykonany. Jest w nim za mało studzienek odbierających wodę. Dodatkowo uważam, że mój wjazd został również nie prawidłowo wykonany. Wjazd jest obniżony w stosunku do reszty parkingu, co powoduje, że woda wlewa się na moją posesję. Dodatkowo nawet obecne odpływy są zawalone błotem, co blokuje i tak słaby
odpływ wody z parkingu.
Uważam, że nie wielkim nakładem pracy i nie wielkim kosztem można dokonać naprawy. W miejscy mojego wjazdu, można wstawić rurę , a wjazd podwyższyć i sprawa powinna być rozwiązana. Jednak teren parkingu należy do Gminy, dlatego też zwracam się do Pana Wójta o pomoc w załatwieniu tej sprawy.

Bardzo proszę o odpowiedź prywatną na emaila.

Z poważaniem

Radosław Januchowski
 
Szanowny Panie,
w najbliższych dniach zostanie dokonana wizja w terenie. Po jej zakończeniu zostaną podjęte decyzje w ww. sprawie.
2017-08-18 08:23:32
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-09 17:49:06, przez ANDRZEJ Z
Panie Wójcie mam pytanie odnośnie ustawienia znaków ˝strefa ruchu˝ w Szreniawie na ulicy H Wieniawskiego(wsp gps 52 19´03.00˝N
16 47´51.50˝E)nie widać zasadności posadowienia takich znaków w tym miejscu tym bardziej ze logicznym ustawieniem byłoby początek ulicy RUBINOWEJ od strony DWORCOWEJ.

Myślę ze i tak na tym osiedlu lepsze rezultaty były by z tablicami strefa zamieszkania -chronione były by dzieci i osoby poruszające się po drogach w tym rejonie tym bardziej ze po wybudowaniu dróg zrobi się tu autostrada dla aut omijających korki na 5 oraz okazja do ˝wyścigów˝

wyprzedzając zarzut zakazu parkowania w miejscach nie wyznaczonych --w planie zagospodarowania przy budowie domu i tak istnieje zapis ze należy wyznaczyć miejsca postojowe dla swoich pojazdów a pojedyncze zatoczki wystarcza dla osób odwiedzających mieszkańców

Zakładam ze gmina takich błędów nie robi i ze znaki ustawiła osoba X samodzielnie w takim razie wnoszę o usuniecie ich oraz ewentualne wysuniecie konsekwencji w stosunku do osób które samodzielnie takowe znaki na drodze gminnej postawiły.
 
Szanowny Panie,
oznakowanie „Strefą ruchu” zostało wykonane zgodnie z projektem organizacji ruchu na nowo wybudowanej ulicy Antonio Vivaldiego, przygotowanego przez biuro projektowe w ramach dokumentacji technicznej przedmiotowej ulicy. Proponowane objęcie oznakowaniem „Strefą zamieszkania” będzie możliwe po wybudowaniu ulic na całym osiedlu.
2017-08-11 14:34:15
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-06 23:35:22, przez Tomasz Cholewa
W Strategii Rozwoju Gminy Komorniki wskazuje się, że ˝większość ścieżek powinna zostać wybudowana przy drogach powiatowych
i wojewódzkich, a te inwestycje nie stanowią priorytetu dla ich właścicieli˝.
Czy gmina ma możliwość współfinansowania takich inwestycji na drogach powiatowych lub wojewódzkich? Ile wynosi łączna długość wszystkich ścieżek rowerowych w gminie w podziale na ścieżki przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich? Ile z tych obiektów to mniej bezpieczne dla pieszych i rowerzystów ciągi pieszo-rowerowe?
 
Szanowny Panie,
odpowiadając na pytania z 05.08 i 06.08, uprzejmie informuję, że znamy standardy miasta Poznania (nie mamy uchwalonych podobnych) i możemy spróbować je wykorzystać przy projektowaniu ścieżek rowerowych. Informuję też, że gmina ma możliwość współfinansowania budowy ścieżek przy drogach, których nie jest zarządcą np. drogach powiatowych, ale aby to zrealizować konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy Komorniki i Radę Powiatu o współfinansowaniu danego zadania inwestycyjnego przez gminę Komorniki. Zadanie takie musi również wiązać się z poparciem Rady Gminy poprzez zatwierdzenie go w budżecie inwestycyjnym gminy. Jeśli będzie możliwe współfinansowanie budowy ścieżek wraz z powiatem, z całą pewnością z tego skorzystamy, tym bardziej, że ostatnio powiat staje się bardziej niż dotychczas otwarty na tego typu współpracę. Mamy zatem nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się zrealizować jakiś projekt we współpracy z powiatem.

Wydzielone ścieżki rowerowe (w tym pieszo-rowerowe):

•Przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Komorniki:
droga wojewódzka 430; 2300 m (ulica Poznańska, Łęczyca)

•Przy drogach powiatowych:
ulica Polna w Komornikach; 550 m
ulica Grunwaldzka w Plewiskach; 1900 m

•przy drogach gminnych:
ulica Kolumba w Komornikach; 1400 m
ulica Nowaka w Komornikach; 500 m
ulica Dworcowa w Szreniawie; 300 m
ulica Cienista w Wirach; 600 m
ulica Strażewicza w Plewiskach; 800 m2017-08-09 11:35:43
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-05 12:10:49, przez Tomasz Cholewa
Czy gmina ma uchwalone standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej w podobny sposób jak zrobiło to Miasto Poznań? A jeśli nie ma, to czy może przyjąć?

http://www.poznan.pl/mim/rowery/standardy-techniczne-infrastruktury-rowerowej-miasta-poznania,p,35473,35475,37915.html

Wprowadzenie takich standardów uporządkowałoby planowanie,
projektowanie, wykonawstwo, remonty i utrzymanie zarówno infrastruktury dedykowanej
(drogi dla rowerów), jak i wszystkich dróg na których dopuszczony jest ruch rowerowy.
Można wymijająco odpowiedzieć, że na terenie gminy nie ma zbyt wielu dróg, ale chodzi o to, żeby przyjąć pewne standardy wykonawstwa jeśli kiedyś zdarzy się, że gmina ścieżkę zbuduje.
Obecnie brak jasnych reguł skutkuje tym, że jeśli są już jakieś drogi budowane, to są bez przejazdów rowerowych (stawiany jest znak ˝koniec drogi dla rowerów˝) lub wykonane z kostki.
 
Szanowny Panie,
odpowiadając na pytania z 05.08 i 06.08, uprzejmie informuję, że znamy standardy miasta Poznania (nie mamy uchwalonych podobnych) i możemy spróbować je wykorzystać przy projektowaniu ścieżek rowerowych. Informuję też, że gmina ma możliwość współfinansowania budowy ścieżek przy drogach, których nie jest zarządcą np. drogach powiatowych, ale aby to zrealizować konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Gminy Komorniki i Radę Powiatu o współfinansowaniu danego zadania inwestycyjnego przez gminę Komorniki. Zadanie takie musi również wiązać się z poparciem Rady Gminy poprzez zatwierdzenie go w budżecie inwestycyjnym gminy. Jeśli będzie możliwe współfinansowanie budowy ścieżek wraz z powiatem, z całą pewnością z tego skorzystamy, tym bardziej, że ostatnio powiat staje się bardziej niż dotychczas otwarty na tego typu współpracę. Mamy zatem nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się zrealizować jakiś projekt we współpracy z powiatem.

Wydzielone ścieżki rowerowe (w tym pieszo-rowerowe):

•Przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Komorniki:
droga wojewódzka 430; 2300 m (ulica Poznańska, Łęczyca)

•Przy drogach powiatowych:
ulica Polna w Komornikach; 550 m
ulica Grunwaldzka w Plewiskach; 1900 m

•przy drogach gminnych:
ulica Kolumba w Komornikach; 1400 m
ulica Nowaka w Komornikach; 500 m
ulica Dworcowa w Szreniawie; 300 m
ulica Cienista w Wirach; 600 m
ulica Strażewicza w Plewiskach; 800 m2017-08-09 11:34:08
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-04 11:13:06, przez Kinga Loba
Witam Panie Wójcie.
W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców ulicy Lipowej w Walerianowie chciałam zapytać o naszą drogę. Pozwolenie na budowę ulicy Lipowej kończy się we wrześniu tego roku. Czasu zostało bardzo mało, a tu nie dzieje się nic prócz WYCIĘCIA JEDYNEGO DRZEWA na naszej ulicy. Jesteśmy z tego powodu bardzo zaniepokojeni. Prace naszej drogi były kilkukrotnie przesuwany i nie wyobrażamy sobie sytuacji żeby tym razem przedawnił się termin pozwolenia na budowę. Prosimy ustosunkować się do naszego pytania. Z poważaniem Kinga Loba
 
Szanowna Pani,
z przykrością informujemy, że ze względu na ograniczenia finansowe inwestycja nie znalazła się w tegorocznych wydatkach. Zadanie to zostanie zawarte w propozycjach budżetowych na rok 2018. Dodatkowo zauważamy, że decyzja udzielająca pozwolenia na budowę wydana została przez starostę poznańskiego 30 listopada 2015 roku (decyzja nr 5850/15) i jej ważność upływa 30 listopada 2018 roku.
2017-08-09 13:42:01
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-03 18:16:49, przez Krzysztof Błażejak
Regulamin budżetu obywatelskiego na 2018r przewiduje realizację projektów nie przekraczających 100 tyś zł , skąd zatem w propozycjach siłownia zewnętrzna za 250 tyś , plac zabaw do 6 elementów za 300tyś bądź duży plac powyżej 6 elementów za 420 tyś ( skąd w ogóle te kwoty? czy to cena razem z zakupem gruntu pod inwestycję ? )

Czy nie powinno być wyszczególnienia na pojedyńcze elementy placu np zjeżdżalnia rurowa lub zwykła , pajęczyna do wspinania, karuzela , huśtawki ,scianka wspinaczkowa itd? Bez problemu są dostępne

http://www.buglo.pl/produkty/active.html
http://www.buglo.pl/produkty/acrobat.html
http://sun-plus.pl/produkty/place-zabaw/

Jeszcze jedna sprawa związana z budżetem obywatelskim . W Poznaniu nie jest wymagane zbieranie podpisów pod projektem -minimum 30 w Komornikach . Niby to nie jest duża liczba jednak może to być sporym utrudnieniem w kwestii złożenia projektu . Jedni nie podpiszą bo nie mają w tym interesu , a inni bo głosują na odrębny projekt.

Kolejne pytanie to
Co zmieniło się w przepisach przez ostatni rok , że można sypać piach jako podłoże na placach zabaw ?
Około rok temu otrzymałem odpowiedź , że że względu na przepisy BHP nie ma możliwości zbudowania piaskownicy . teraz okazuje się , że można sypać nawet jako nawierzchnie (np plac zabaw przy cmentarzu w Wirach) i nie ma problemu ze zwierzętami mogącymi zostawiać po sobie odchody
 
Szanowny Panie,
przytoczone kwoty są jedynie propozycją i  mają wyłącznie charakter poglądowy. Można bez problemu, jak Pan zauważył, zaproponować elementy lub zestawy o innych cenach, jednak muszą być je oferować firmy, których urządzenia posiadają certyfikat zgodny z normą PN - EN 1176.
Odnosząc się do pytania drugiego, informujemy, że piaskownica jest urządzeniem małej architektury i są w stosunku do niej stosowane inne przepisy, aniżeli do nawierzchni (w tym z piasku) stosowanych na placach zabaw. Norma PN - EN 1177 określa wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadków. Zgodnie z ww. normą, piasek o normie 0,2 do 2 mm może być stosowany jako nawierzchnia bezpieczna w przypadku maksymalnej wysokości spadania do 300 cm. Nawierzchnia placu zabaw nie jest piaskownicą, czyli nie jest elementem małej architektury i podlega odrębnym przepisom.
2017-08-09 09:16:12
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-03 07:04:14, przez Agnieszka Mańkowska
Szanowny Panie Wójcie,
bardzo proszę o pilną interwencję i zlecenie uporządkowania terenu bezpośrednio leżącego obok sklepu Żabka przy ul. Zielarskiej w Plewiskach. Z tego co wiem działka była oferowana przez Gminę na sprzedaż jakiś czas temu. Nie wiem czy znalazła nabywcę czy cały czas jest własnością Gminy. Niemniej jako mieszkanka tej okolicy od dłuższego czasu obserwuję, że część klientów sklepu zrobiła sobie z opisywanej działki miejsce spożycia alkoholu i co najgorsze toaletę publiczną z tej racji, że na działce rosną gęste zarośla. W ostatnim czasie problem urósł już do takich rozmiarów, że sytuacja zrobiła się bardzo nieprzyjemna i wręcz niebezpieczna. Załatwianie wszelkiego rodzaju nieczystości stało się już nagminne.
Ponadto mam pytanie czy w tym miejscu będą również montowane kamery w ramach monitoringu. Myślałam, że cała ulica Zielarska aż do placu zabaw na końcu będzie podlegać monitoringowi. Tymczasem widzę, że tak nie jest.
Bardzo proszę o ustosunkowanie się moich pytań i prośby.
Pozdrawiam
A. Mańkowska
 
Szanowna Pani,
przedmiotowy teren nie jest własnością gminy lecz należy do prywatnego właściciela, do którego zostało wysłane pismo z prośbą o uporządkowanie.
Odnosząc się do drugiej części pytania, uprzejmie informujemy, że monitoring nie obejmuje każdego punktu w strefie publicznej. Jego celem jest monitorowanie ważnych skrzyżowań oraz pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z osiedla.
2017-08-09 08:54:09
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-02 12:40:42, przez Paulina Kaminska
Czy Pan Wójt będzie się starał o dotację w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do dofinansowania dla rodziców na pobyt dziecka w żłobku.
 
Szanowna Pani,
konkurs ma być ogłoszony w I kwartale 2018 roku i gmina zamierza do niego przystąpić, jeśli kryteria na to pozwolą.
2017-08-09 08:49:06
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-02 12:11:43, przez Paulina Kaminska
Panie Wójcie czy przewidywane jest podniesienie kwoty dotacji do żłobków w gminie Komorniki? W tym momencie dopłata wynosi 250 zł i nie ukrywając jest to niewielka kwota biorąc pod uwagę koszty utrzymania dziecka w żłobku (ok 1000 zł) i fakt, iż w okolicznych gminach- Poznań czy Luboń, wsparcie dla rodziców sięga nawet 600 zł. Gmina nie należny do biednych, wprowadza się coraz więcej nowych mieszkańców- podatników. Z dopłat w poznańskich żłobkach skorzystać nie możemy ponieważ płacimy podatki w Komornikach, a z kolei gmina nie dba o to by nam jako rodzicom było lżej. Na teranie gminy nie ma ani jednego państwowego żłobka, a dopłata jest śmiesznie mała. Ten wątek pojawia się tu wielokrotnie co pokazuje, że my jako rodzice oczekujemy zwiększenia kwoty dotacji. Tłumaczenie, że ta kwota to max na jaki stać gminę jest nieadekwatne w obliczu inwestycji jakie gmina ma zamiar w najbliższym czasie zrealizować.
 
Szanowna Pani,
odbyła się już rozmowa z delegacją rodziców i właścicieli żłobków na temat zwiększenia dotacji. Czy będzie to możliwe wypowiemy się na etapie konstruowania budżetu na rok 2018.
2017-08-09 08:44:38
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-29 09:12:16, przez ANDRZEJ Z
Panie wójcie mam pytanie czy jest możliwość uporządkowania drzew (suchych) na alejce ul Dworcowej od zjazdu z drogi nr 5 w stronę przejazdu kolejowego kolo muzeum ostatnio na początku roku było podcinanie drzew przez firmę ale pomimo zgłoszenia im problemu nie ma reakcji a jak spadną liście to nie będzie widać które drzewa gałęzie sa suche podczas złych warunków pogodowych możne to zagrozić kierowca jadącym ta alejka lub tez domom na pobliskiej ulicy
 
Szanowny Panie,
w chwili obecnej brak środków w budżecie (środki zadaniowe) na wykonanie ww. usługi. Po dokonaniu wizji w terenie i wycenie, prace zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku (jeśli pojawią się możliwości finansowe).
2017-07-31 10:39:48
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-26 15:28:35, przez Tomasz Cholewa
Na drogach w gminie pojawia się coraz więcej reklam lokowanych w pasie drogowym, bez pozwolenia i w dodatku szpecących otoczenie. Niedawno jedna z firm robiących kuchnie na zamówienie, z ul. Przemysłowej z Poznania, słynącej z takiej formy reklamowania swoich usług, dosłownie zarzuciła niektóre drogi swoimi reklamami (np. ul. Kolejowa w Plewiskach, ul. Szkolna w Plewiskach i dalej droga w kierunku Komornik aż do ks. Malinowskiego itd.). Czy trzeba wskazać przy pomocy aplikacji lokalizację takiej wbitej w ziemię tabliczki, żeby została usunięta przez odpowiednie służby, czy z biegiem czasu zostaną one usunięte? Czy Gmina może w jakiś sposób ukarać lub obciążyć takie firmy kosztami likwidacji i sprzątania nielegalnych reklam?
 
Szanowny Panie,
firma, która ustawiła reklamy na drogach należących do gminy Komorniki, została wezwana do usunięcia tablic w wyznaczonym terminie. W przypadku braku reakcji ze strony firmy tablice reklamowe zostaną usunięte na jej koszt.
2017-07-27 08:27:36
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-25 22:17:18, przez Marian Kujawa
Szanowny Panie Wójcie.
Kto odpowiada za porządek i bezpieczeństwo w gminie?Spacerując ulicami można zauważyć nisko zwisające gałęzie drzew i żywopłoty sięgające do połowy chodnika np.ul.Polna 72,ul. Fabianowska 19-25, Nowa 29,Topolowa po prawej stronie
/świerk/.Sądzę, że jest jeszcze wiele takich miejsc, które zagrażają przechodniom .
 
Szanowny Panie,
urząd przeprowadził oględziny we wskazanych miejscach i powiadomił o sprawie PUK Komorniki i Straż Gminną. W uzasadnionych przypadkach właściciele posesji zostaną upomnieni.
2017-07-28 14:07:28
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-25 19:01:15, przez Mieszkanka Parkowego
Szanowny Panie Wójcie,

1) Czy w okolicach osiedla Parkowego w Komornikach w najbliższym czasie powstanie jakiś większy sklep? Np. w okolicach ul. Żabikowskiej w Komornikach?

2) Otrzymałam od Dewelopera informację, iż działki 7697, 88/1, 889 mają przeznaczenie: sport i rekreacja. Jakie Gmina ma plany wobec tych działek?

Z poważaniem,
Mieszkanka Parkowego.
 
Szanowna Pani,
wskazane tereny są własnością prywatną, nie należą zatem do gminy i w związku z tym gmina nie posiada informacji co do planów właściciela/właścicieli.
2017-07-26 09:38:23
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-18 20:49:35, przez Paweł Sz
Szanowny Panie Wójcie, chciałbym podziękować za udzilone mi wcześniej odpowiedzi w nastepujących kwestiach:

1) Opieka zdrowotna dla najmłodszych- dostęp do większej ilości pediatrów.
2)Plac zabaw oraz ewentaulnie orlik w okolicy ul. Sadowej.
3) Przejazd nad Wirynką
4) Korki na ulicach: Zakładowa, Nowa oraz Pocztowa

Chciałbym w nawiązaniu do udzielnych przez Pana odpowiedzi wejść w mały dialog:

ad 1) Rozumiem, że to lekarze wybierają placówki gdzie chcą pracować jednak można zadać sobie pytanie czy Komorniki nie powinny dążyć do posiadania takiej placówki gdzie lekarze różnych specjalizacji nie tylko pediatrzy chcieliby pracować?

ad.2) Bardzo cieszy mnie fakt o powstaniu placu zabaw w okoliacy ulicy Sadowej, nie odpowiedział Pan jednak w kwestii orlika w tej okolicy czy w ogóle po tej części Komornik. Czy jest szansa na takie równie bardzo wyczekiwane przez dzieci miejsce?


ad.4) Rozumiem, iż budowa obwodnicy s5 znacznie odciązy ruch jednak czy teoretycznie mniejsza ilość aut wpłynie także na ruch z dróg skierowanych prostopadle do ul. Poznańskiej? Jedyne rozwiązanie to zmiana sygnalizacji świetlnych jednak wówczas to auta na ul. Poznańskiej będą stały- przyznam że nie rozumiem takiego rozwiązania. Dodatkwo nie dokońca jest zrozumiałe wykorzystanie krótkich odcinków dróg równoległych do ul. Poznańskiej od świateł do Lidla. Odcinki te teoretycznie mogłyby odciążyć zatłoczoną s5 jednak mało kto decyduję się na ich użytkowanie ze względu na karygodny stan mogący wpłynąć na bezpieczeńswto jazdy i stan auta.
Czy mógłby Pan szerzej opisać/zaprezentować Swoją wizję rozwiązania problemu z korkami?

Pozdrawiam

P.
 
Szanowny Panie,
gmina już dzierżawi lekarzom swoje lokale, jednak w chwili obecnej nie ma możliwości udostępnić ich więcej. Poza tym lekarze tworząc swoje przychodnie, które są prywatnymi firmami, kupują lub budują własne lokale, a także wynajmują je od prywatnych właścicieli budynków. Z uwagi na zwiększającą się w bardzo szybkim tempie liczbę mieszkańców, gmina wykonuje swoje pilne zadania własne, wśród których jest zabezpieczenie dostępności odpowiedniej i wystarczającej bazy i obsługi oświatowej, co związane jest z ogromnymi kosztami poniesionymi na niezbędne inwestycje. To samo dotyczy dróg. Z całą pewnością, gdy tylko gmina będzie dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi, powstaną lokale mogące służyć lekarzom jako przychodnie.
Odnosząc się do pytania drugiego informuję, że na obecnym etapie nie ma planów związanych z budową Orlika.
Na pytanie czwarte można jedynie powtórzyć odpowiedź na wcześniej już zadane przez Pana pytanie, zauważając przy tym, że wspomniane drogi równoległe są przede wszystkim drogami dojazdowymi do zlokalizowanych przy nich posesji (drogi serwisowe). Dodatkowo informuję, że ulica Zakładowa będzie w znacznym stopniu odciążona w przyszłym roku, po otwarciu nowo budowanej drogi (Młyńska - Żabikowska). Wyjazd z ulicy Poznańskiej też powinien się poprawić w momencie oddania drogi S5. Dodatkowo będę wnioskował o wyłączenie ulicy Pocztowej z ruchy samochodów TIR. Ulica Nowa stanowi niestety poważny problem z uwagi na wyjazd samochodów dowożących uczniów do szkoły podstawowej. Lekka poprawa nastąpi po uruchomieniu S5. Inne rozwiązanie na chwilę obecną nie jest możliwe.
2017-07-26 12:22:19
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-18 09:27:22, przez Paweł Łukawski
Dzień dobry!

Wracając do tematu ulicy Młyńskiej. Czy temat zakazu zatrzymywania się na całej długości ul. Młyńskiej został już rozpatrywany? W ostatnim czasie widać robotników na tej ulicy, którzy wyrównują zapadłe studzienki kanalizacyjne, czy będą poprawione na całej ulicy? Ktoś wspomniał o placu zabaw na ul. Sadowej; kiedy planowane jest rozpoczęcie prac? Z góry dziękuję za odpowiedź
 
Szanowny Panie,
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działająca przy Radzie Gminy Komorniki nie odniosła się jeszcze do kwestii zakazu zatrzymywania się na całej długości ulicy Młyńskiej.
Dodatkowo informuję, że zostały naprawione studzienki, które tego niezwłocznie wymagały. W miarę potrzeby będą naprawiane kolejne.
Gmina zaakceptowała dobór elementów małej architektury i jej lokalizację na terenie działki 1057/60 przy ulicy Sadowej w Komornikach. Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, że projekt placu zabaw został złożony w Starostwie Powiatowym, a jeszcze w tym miesiącu planowane jest przystąpienie (inwestora) do realizacji tej inwestycji.
2017-07-26 15:12:19
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-14 17:35:46, przez Aneta Piątek
Dzień dobry. Panie wójcie, podczas spotkania mieszkańców os.Parkowego 1.09.2016 r. obiecał pan ,że na osiedlu pojawią się śmietniki oraz pojemniki na psie odchody. Do tej pory śmietniki nie pojawiły się ,co stanowi problem jeśli chodzi o utrzymanie porządku. Kosz na psie odchody znajduję się na ul Wrzosowej, ale średnio przyjemne jest spacerowanie z woreczkiem z wiadomą zawartością po całym osiedlu w celu wyrzucenia go.
Kiedy można się spodziewać pojawienia się śmietników i pojemników na odchody??
Pozdrawiam
 
Szanowna Pani,
uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie kosze zostaną ustawione.
2017-07-25 08:10:17
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 50 ] >> koniec
 
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x