Zmień kontrast
Znajdujesz się w:

Pytania i odpowiedzi

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:
Kategoria pytania:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-04-08 08:30:10, przez Daria Adamowicz
Szanowny Panie Wójcie,
jak wiadomo przy ul. Zakładowej w Komornikach przyjmowane są odpady biodegradowalne. Niestety wrzucenie odpadów do stojącego tam kontenera jest bardzo trudne a dla osoby starszej wręcz niemożliwe - zawartość worków trzeba wsypać na wysokość ok. 2 metrów. Czy nie można znaleźć innego rozwiązania? np. obniżenie terenu pod kontenerem. Z poważaniem D.A.
 
Szanowna Pani,
ze względu na duże ilości odpadów dostarczanych przez mieszkańców, na terenie PUK Komorniki ustawiono dodatkowy kontener będący jedynie uzupełnieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Plewiskach. Dodatkowo informujemy, że w PSZOK-u zlokalizowanym przy ulicy Kolejowej (w Plewiskach) dostępny jest niższy kontener.
Ponadto, odpady zielone odbierane są spod nieruchomości (po zgłoszeniu się mieszkańca) zgodnie z harmonogramem: http://www.komorniki.pl/asp/pl_start.asp?pol=2&typ=14&sub=21&subsub=84&menu=196&strona=1
2017-04-18 12:59:36
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-27 11:50:08, przez Paweł Paweł
Szanowny Panie Wójcie,

Chciałbym zapytać o możliwość zbudowania przystanku kolejowego w Komornikach na trasie do Poznania - chodzi o przedłużenie ul. Sadowej aż do torów kolejowych (przy starym moście).
Wystarczyłoby tam przenieść przystanek autobusowy linii 702 i zbudować parking (choćby utwardzony kruszywem). To znacznie zmniejszyłoby korki na Poznańskiej oraz skróciłoby czas dojazdu do centrum Poznania z 40-60 minut do 10-15 minut. Przy okazji zapełniłyby się autobusy.

Na takie rozwiązanie (park & ride) zapewne można byłoby uzyskać dofinansowanie z UE.

Pozdrawiam,
Paweł
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że ze względu na bliskość stacji kolejowej w Szreniawie budowa przystanku kolejowego w Komornikach nie wydaje się realna. Korespondencję w tej sprawie proszę jednak kierować do PKP PLK, aleja Niepodległości 8, 60-101 Poznań (tel. 61 633 13 00).


2017-04-05 11:15:13
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-07 12:47:18, przez Rafał Plewiska
Chciałbym zapytać o teren położony w Plewiskach wzdłuż ulicy Żytniej (działki 715/3; 715/4; 715/5 i 716), oraz pas drogowy wzdłuż ulicy Południowej na odcinku od Żytniej do Grunwaldzkiej. Czy wskazany teren jest własnością gminy? Jeżeli tak, to kto odpowiada za utrzymanie porządku na wskazanym obszarze? Aktualnie teren jest mocno zaśmiecony i zaniedbany. Czy gmina ma jakieś plany zagospodarowania tego terenu (np. zasadzenie drzew i utworzenie alejki z chodnikiem, ławkami itp.)?
 
Szanowny Panie,
wskazany teren należy do Gminy, zostanie on zagospodarowany przy projektowaniu drogi, której budowa planowana jest na lata 2017 - 2019.
2017-03-14 08:44:11
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-06 19:48:24, przez Ryszard
Witam,

proszę o informację o przyczyny wycinki lasu w otulinie WPN (lasek pomiędzy osiedlem Poetów a Wichrowymi Wzgórzami - ulica Czesława Miłosza).

Ciężki sprzęt zniszczył ta drogę oraz trwa niekontrolowana wycinka drzewostanu.

Proszę o reakcję.

Pozdrawiam
 
Szanowny Panie,
wskazany teren jest oznaczony w ewidencji gruntów jako Ls (Las). Zgodnie z ustawą o lasach obszary leśne znajdują się w jurysdykcji nadleśnictwa (w tym wypadku jest to Nadleśnictwo Konstantynowo) oraz starosty poznańskiego. Dla tego terenu, we wrześniu 2016 roku, sporządzono (przez starostwo) tzw. UPUL (Uproszczony Plan Urządzenia Lasu). W opracowaniu tym wskazano możliwe do przeprowadzenia przez prywatnego właściciela zabiegi. Są to: zabiegi agrotechniczne, czyszczenie wczesne, rębnia zupełna pasowa, odnowienie zrębów, pielęgnowanie gleby, poprawki i uzupełnienia, trzebież.
Pragniemy zwrócić uwagę, że obszary leśne nie są objęte prawodawstwem ustawy o ochronie przyrody, będącej przedmiotem ostatnich zmian w prawie.
2017-03-14 13:54:37
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-05 20:00:05, przez Tomasz Lubiński
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XXXI/323/2017 z 23.02.2017 r za rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja otrzymuje się 6 pkt.

Moje pytanie brzmi jaka jest różnica pomiędzy rodzicem, którego jedno dziecko kończy uczęszczanie do przedszkola a drugie zaczyna pomiędzy mną, którego dziecko w zeszłym roku skończyło uczęszczać do przedszkola a drugie chciałoby zacząć? Tamten rodzic otrzyma 6 pkt. ja żadnego...
 
Szanowny Panie,
jedno z kryterium branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych zakłada przyznanie punktów dla kandydatów, których rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja. Dotyczy to rodzeństwa, które będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne
w danym przedszkolu lub rodzeństwa, które ukończy edukację w danym przedszkolu w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja. W celu zwolnienia miejsc dla dzieci trzyletnich w przedszkolach, przyznane punkty dla kandydatów, których rodzeństwo kończy wychowanie przedszkolne w przedszkolu, mają zachęcić rodziców dzieci sześcioletnich
do realizacji przez dzieci wychowania przedszkolnego w zorganizowanych oddziałach przedszkolnych w szkołach.
2017-03-14 08:40:32
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-05 00:04:17, przez maciej kowalski
Witam,
Wiem, że sterowanie światłami w ciągu ul. Poznańskiej należy do GDDKiA lub innej podobnej instytucji, mam jednak takie pytanie - czy istnieje możliwość zawnioskowania do nich z prośbą o jedną zmianę - by wciśnięcie guzika dla pieszych nie powodowało zmiany światła na zielone tylko na jednej nitce. To jest lekko absurdalne, przecież nikt nie chce dojść tylko na wysepkę na środku drogi, ale każdy chce pokonać od razu całą jezdnię. Stanie na tej wysepce w oczekiwaniu na kolejne zielone po wciśnięciu kolejnego przycisku do przyjemnych nie należy, tym bardziej jak się jest z wózkiem dziecięcym. A jaki jest ruch na tej drodze, to wszyscy dobrze wiemy.
Z góry dziękuję za odpowiedź i za pomoc.
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że zgłoszenie zostało przesłane do zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
2017-03-14 08:38:02
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-02 14:02:56, przez maciej kowalski
˝Odpowiadając na drugą część pytania informujemy, że gmina będzie mogła podjąć działania zmierzające do zaprojektowania boiska, dopiero po wydzieleniu przez Parafię z posiadanej decyzji pozwolenia na budowę (przeznaczenie dla Parafii) terenu, na którym powstanie boisko.˝

Dziękuję za odpowiedź. Mam tylko takie pytanie - czy ze strony gminy jest w chwili obecnej jakakolwiek chęć pomocy/współdziałania w sprawie wydzielenia wspomnianego terenu? Czy też temat dla gminy zacznie się dopiero po załatwieniu wszystkich formalności samodzielnie przez parafię, a - de facto - przez księdza proboszcza. Parafia nie ma nikogo innego, kto mógłby się tym zająć, ksiądz zaś ma dużo na głowie i bez tematu tego boiska (które notabene nie jest samo w sobie ani księdzu ani parafii do niczego potrzebne). Boisko to, tak mi się przynajmniej wydaje, powinno być z racji swojej roli sportowo-rekreacyjnej w polu zainteresowania gminy i to gminie powinno bardziej zależeć na realizacji tego zadania. Czy w tej sytuacji istnieje jakakolwiek szansa, że gmina wyjdzie z pomocą, by dopełnić formalności związane z wydzieleniem terenu z pozwolenia na budowę? Czy też będzie cierpliwie czekać, aż formalności dopełni parafia, co może trwać i trwać... Wiem, że pomoc taka nie jest w standardowych kompetencjach gminy, pytam jednak właśnie o to, czy w sytuacjach takich jak ta istnieje możliwość dodatkowego działania i odstępstwa od reguły. Pozdrawiam
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informuję że przedstawiciele Gminy i Parafii regularnie się spotykają, w celu ustalenia odpowiedniej procedury i przyjęcia optymalnych rozwiązań umożliwiających jak najszybsze powstanie boiska. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, że wydzielaniem terenu pod projekty dla Parafii zajmuje się biuro projektowe, które wcześniej projektowało kościół. Gmina aktywnie współpracuje z Parafią, jednak nie jest stroną w sprawie terenu, z którego będzie wydzielone boisko. Wszystkie czynności formalne i prawne spoczywają tu na właścicielu, którego Gmina nie może zastąpić.
2017-03-13 08:32:11
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-02 12:03:12, przez Jaroslaw Potocki-Kaczmarek
Witam

Chciałbym się dowiedzieć kto odpowiada za utrzymanie porządku na Os.Soplicowo ul.Topolowa ale od strony głównej ulicy na długości od przystanku autobusowego nr linii 716 do końca osiedla.Mam na myśli znajdujące się śmieci ( butelki ,rozbite szkło , plastyki etc.) Wysyp śmieci znajduje się wzdłuż ogrodzeń budynków osiedla.
Z tego co mi wiadomo raz na jakiś czas pojawia się Pan który sprząta ale wewnątrz osiedla zatrudniony przez Zarządce osiedla.Przy czym nigdy nie zauważyłem aby sprzątał teren osiedla od głównej ulicy Topolowa? Nie ukrywam nie ładnie to wygląda , jeśli będzie potrzeba jestem wstanie zrobić zdjęcia śmieci aby bardziej naświetlić problem braku utrzymania porządku. Proszę się odnieść do mojego zgłoszenia. Dziękuje
 
Szanowny Panie,
utrzymanie porządku na ulicy Topolowej leży w gestii gminy, w związku z tym poprosiliśmy PUK Komorniki (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych) o posprzątanie pobocza drogi.
2017-03-03 15:03:01
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-01 15:11:26, przez Beata Zalińska
Dzień dobry.
Mam pytanie dotyczące ulicy Promykowej w Plewiskach.Jest na nią nawożony gruz przynajmniej kilka razy w miesiącu.Często jest też równana.Jednak gruz jest nawożony tylko do skrzyżowania z ulicą Tęczową a ulica Promykowa ma dalej jeszcze trzy domy.Chciałabym uzyskać odpowiedź dlaczego ulica nie jest nawożona gruzem do końca? Mamy na niej pełno błota i gliny (kiedyś sami nawieźliśmy gruz ale była doprowadzana woda i po gruzie nie ma prawie śladu).Błoto wymieszane z kupami psów(właściciele okolicznych osiedli zrobili sobie z tej ulicy wychodek) uniemożliwia normalne chodzenie.Będę wdzięczna za odpowiedź i interwencję w tej sprawie.
 
Szanowna Pani,
w najbliższym czasie droga zostanie uzupełniona kruszywem (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
2017-03-06 13:28:17
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-21 19:21:52, przez Robert Lipiński
Dzień dobry.
Panie Wójcie mam kilka pytań dotyczących Osiedla Parkowego:
1. Jak wygląda stanowisko gminy w sprawie budowy boiska przy powstającym kościele na oś. Parkowym?, Jaki jest realny termin ewentualnej realizacji inwestycji?. Kto lub co blokuje ten projekt?
2. Czy i jaka jest możliwość poprawienia jakości wody pitnej dostarczanej do naszych mieszkań, której twardość powoduje notoryczne osadzanie się kamienia nie tylko w czajniku?. Czy wodę możemy pić ze szklanki tak jak to robi Prezydent Poznania?.
3. Kto jest zarządcą dróg wewnętrznych na osiedlu i jaki ma czas na reakcję w przypadku oblodzenia nawierzchni?.

Pozdrawiam serdecznie :
Robert
 
Szanowny Panie,
gmina będzie mogła podjąć działania zmierzające do zaprojektowania boiska dopiero po wydzieleniu przez Parafię z posiadanej decyzji pozwolenia na budowę terenu, na którym powstanie boisko.
Z informacji otrzymanej od PUK Komorniki wynika, że ulica Ognikowa w Komornikach zasilana jest z ujęcia w Komornikach i charakteryzuje się wodą średnio-twardą na poziome 320 mg CaCO3/l; 17,9 *dH stopni niemieckich. Ujęcia głębinowe z których pompowana jest woda w gminie Komorniki charakteryzują się średnią wartością współczynnika twardości dla rejonu wlkp.
Odnosząc się do pytania trzeciego informuję, że Zarządcą dróg wewnętrznych jest gmina, natomiast zadanie zimowego utrzymania dróg zostało przekazane PUK Komorniki.
W pierwszej kolejności utrzymywane są drogi, z których korzysta komunikacja autobusowa, następnie miejsca szczególnie niebezpieczne, drogi o dużym nachyleniu, wiadukty, ostre zakręty, drogi o dużym natężeniu ruchu, a dopiero w następnej kolejności drogi wewnętrzne osiedlowe. Czas reakcji jest ściśle związany z intensywnością opadów śniegu.
2017-03-03 12:37:59
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-20 14:33:30, przez Alina Marcinkowska
Dzień dobry,
Chciałabym zadac kilka pytań dotyczących osiedla zielarskiego w Plewiskach a dokładniej okolic ulicy Strażewicza:
1. czy będzie poprawiony stan ˝pierwszego, czyli tego starszego˝ chodnika wzdłuż ul Strażewicza? była o tym mowa w zeszłym roku i dostałam odpowiedz od Państwa że bedzie to rozpatrywane , czy cos juz wiadomo? na chwile obecną chodnik jest w coraz gorszym stanie, zapadnięcia, wystające studzienki czy braki w kostce
2. czy ulica Strazewicza i pozostałe ulice na os. Zielarskim zostaną pozamiatane? obecnie zalega na nich gruba warstwa piasku
3. nie wiem do kogo nalezy teren od ulicy miętowej do nowej kaplicy, ale obecnie zalega na nim mnóstwo śmieci ( duzo butelek po alkoholach, puszek, papierów itd) co jest bardzo niebezpieczne ale i tez nieestetyczne bo znajduje sie głównie wzdłuż chodnika na ulicy Zielarskiej w stronę kaplicy
Pozdrawiam
 
Szanowna Pani,
Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej położenia chodnika wzdłuż ulicy Strażewicza, z uwagi na realizowane obecnie inwestycje drogowe, które pochłaniają dostępne środki finansowe. Sprawa zostanie rozpatrzona na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, w związku z ewentualnymi dostępnymi wolnymi funduszami.
W okresie wiosennym ulice o nawierzchni utwardzonej znajdujące się w Plewiskach, w tym wyżej wymienione, zostaną sprzątnięte przez PUK Komorniki.
Temat śmieci zostanie zgłoszony do PUK, z prośbą o posprzątanie.
2017-02-23 11:31:36
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-19 11:34:38, przez maciej kowalski
Witam,
Zwracam się do Pana z 2 sprawami:
1. Pierwsza sprawa dotyczy studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na ulicy Fabianowskiej na wysokości domu nr 91 (między ulicami Nowaka i Nową, na pasie jadąc od Nowaka w stronę Nowej). W piątek miałem okazję tam przejeżdżać i pokrywa studzienki nie była na swoim miejscu, tylko wisiała w studzience pod dość dużym kątem. Zatrzymałem auto, zacząłem się szarpać z pokrywą i po dłuższym czasie udało mi się ją wepchnąć na swoje miejsce. Od mieszkańców wspomnianej posesji nr 91 dowiedziałem się przy okazji, iż pokrywa ta wypada ze studzienki bardzo regularnie. Było to już kiedyś zgłaszane, na miejsce przyjechały odpowiednie służby, popatrzyły i stwierdziły, że wszystko jest OK. Na pierwszy rzut oka tak jest - nie ma żadnych pęknięć, studzienka nie jest zapadnięta itd. Jedynie pokrywa się rusza i hałasuje przy każdym przejeżdżającym aucie, a co jakiś czas wypada, pewnie pod ciężarem jakiegoś dostawczaka. Sęk w tym, że jeśli regularnie wypada ze studzienki, to prędzej czy później ktoś tego nie zauważy i np. wieczorem przejeżdżając z pełną prędkością wyląduje autem w ogrodzie czy na ścianie najbliższej posesji. Będę wdzięczny za interwencję w tej sprawie, bo taka ruchoma pokrywa to proszenie się o wypadek.
2. Czy ruszyło się coś w sprawie boiska na os. Parkowym? Ze wcześniejszych informacji wiadomo, że wola współpracy z drugiej strony jest, pytanie tylko co w tym kierunku robi aktualnie Gmina, by mogło wreszcie na tym osiedlu powstać tak długo wyczekiwane przez dzieci boisko.

Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam.
 
Szanowny Panie,
Pańska informacja została przesłana do PUK Komorniki z prośbą o zabezpieczenie pokrywy studzienki.
Odpowiadając na drugą część pytania informujemy, że gmina będzie mogła podjąć działania zmierzające do zaprojektowania boiska, dopiero po wydzieleniu przez Parafię z posiadanej decyzji pozwolenia na budowę (przeznaczenie dla Parafii) terenu, na którym powstanie boisko.
2017-02-24 09:11:47
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-16 14:20:06, przez J K
Szanowny Panie Wójcie,

Chciałabym prosić o wyjaśnienie zasad, na jakich mogę zapisać dzieci na kolonie letnie organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach. Regularnie sprawdzałam ofertę na wypoczynek dla dzieci na stronie GOK. Gdy tylko pojawiła się informacja o kolonii, udałam się do GOK po to, by dowiedzieć się, że na kolonię w terminie, który mnie interesuje już zapisany jest komplet uczestników. Co więcej, zostałam poinformowana, że zapisu dzieci dokonano we wrześniu ubiegłego roku, na wiele miesięcy przed opublikowaniem oferty na stronie a rezerwacji kolonii w terminie 21.07.17-02.08.17; Mrzeżyno, dokonała cała klasa ze SP.

Pozdrawiam
 
Szanowna Pani,
poniżej zamieszczam odpowiedź Gminnego Ośrodka Kultury:
"Od 20 lat Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach przygotowuje ofertę letniego wypoczynku dla dzieci z Gminy Komorniki, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku przygotowujemy ofertę stosowną do potrzeb środowiska. Do tego czasu ta oferta była wystarczająca. Ten rok jednak wydaje się być wyjątkowy, pod względem ilości osób, tzn. ilość chętnych jest większa od ilości przygotowanych miejsc. Biorąc to pod uwagę w przyszłym roku oferta nasza będzie zwiększona w celu zapewnienia miejsc dla większej ilości dzieci, a sposób zapisu zmieniony".
2017-03-02 13:19:05
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-14 10:23:10, przez Krzysztof Błażejak
Dzień dobry

Czy gmina byłaby zainteresowana rozmieszczeniem czujników pyłu zawieszonego PM w poszczególnych swoich miejscowościach, celem informowania mieszkańców o stanie powietrza ?
Kilka dni temu usłyszałem o firmie Airly z Krakowa stworzonej przez Polaków , oferującej sprzęt w konkurencyjnych cenach https://airly.eu/oferta-dla-gminy.pdf .


https://airly.eu/pl/
Druga kwestia związana jest również z okresem grzewczym . Czy jest możliwe przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej wyrzucania popiołu z kominków i pieców na nieutwardzone drogi gminne . Nie trzeba być geniuszem by wiedzieć , że popioły są lekkie i w okresie letnim gdy są suche drogi to wszystko unosi się w powietrze po przejechaniu auta . Spacerujący po takich drogach ludzie bardzo często z dziećmi , zasypani są kurzem , miasto Luboń broni się rozmieszczaniem znaków ´Uwaga kurz´ zakaz ruchu powyżej 20km/h , ale chyba nie tędy droga. Lepiej zapobiegać niż leczyć .
 
Szanowny Panie,
Urząd Gminy Komorniki wspomaga się i opiera na oficjalnych wynikach państwowych instytucji takich jak WIOŚ, dlatego też obecnie nie ma planów utworzenia własnego systemu pomiarowego.
Odnosząc się do drugiej części pytania informujemy, że w najbliższym czasie zostanie przygotowana i umieszczona na stronie komorniki.pl informacja o zakazie wyrzucania popiołów na drogi, gdyż materiał taki stanowi odpad i nie może być wykorzystywany jako środek do utwardzania drogi gruntowej.
Z kolei, znaki „Kurz i Pył”, o których Pan pisze w kontekście Lubonia, rozmieszczone zostały także na terenie gminy Komorniki. Stało się tak na skutek wyraźnych próśb mieszkańców. Znaki nie zostały ustawione z powodu popiołu z kominków, lecz ze względu na konieczność ograniczenia prędkości jazdy na drogach gruntowych.
2017-02-23 11:27:59
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-13 12:36:06, przez Żuraw Chemski
Szanowny Panie Wójcie!
Uprzejmie proszę o informację, jak Gmina planuje zorganizować dojście z Osiedla Zielarskiego do peronu kolejowego Poznań Junikowo i do ul. Grunwaldzkiej? Obecne przejście przez pole jest w stanie bardzo złym, a po roztopach będzie tragiczne.
Czy Gmina planuje zorganizować dojście z północnej części Os. Zielarskiego do ul. Grunwaldzkiej poprzez np. budowę chodnika nad rzeczką Plewianka?

Z gory dziękuję za odpowiedź.
 
Szanowny Panie,
ze względu na panujące warunki atmosferyczne, nie ma możliwości wykonywania prac związanych z naprawą przejścia. Z chwilą poprawy pogody ścieżka zostanie naprawiona.
2017-02-20 10:37:24
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-13 10:33:32, przez Marek Nożyński
Dzień dobry Panie Wójcie,
Jakieś 2 miesiące temu, a może więcej pisałem do Pana i Pani sołtys Plewisk prośbę o interwencję w sprawie niezwłocznego usunięcia przez ekipę remontującą ul. Grunwaldzką, bałaganu, który ta ekipa zostawiła na terenie ˝dzikiego˝ ogrodu, znajdującego się bezpośrednio przy przystanku autobusowym, przy Biedronce. Na terenie tym ekipa ta zostawiła wszelkiego rodzaju złom słupów metalowych od zdemontowanego płotu, resztki ˝kloców˝ betonowych od ww. słupów, palety drewniane, pościnane konary drzew i gałęzie, itp. ˝ciekawostki˝, pozostałe po remoncie. Ponadto demontując część płotu przy przystanku, ekipa ta zdemontowała część opierzenia stalowego, stanowiącego jego zadaszenie. W takim stanie płot, oddzielający przystanek od posesji, ulegnie w szybkim tempie degradacji, ponieważ brak zadaszenia spowoduje przedostanie się opadów bezpośrednio w mur i zawilgocenie oraz jego szybką dewastację. Niestety, do tej pory brak jest jakiegokolwiek odzewu zarówno ze strony Pana Wójta oraz p. Sołtys w tej sprawie. Wielki bałagan i śmietnik na terenie ww. ogrodu, nie stanowi chyba dobrej wizytówki, zarządzanego przez Pana Wójta terenu, a przez osiatkowany płot widać doskonale ten bałagan, szczególnie przez ludzi, stojących na przystanku. W związku z powyższym bardzo proszę o skuteczną interwencję u Wykonawcy remontu o naprawę ogrodzenia oraz uporządkowanie pozostawionego przez nich bałaganu.
Z wyrazami szacunku,
Marek Nożyński, Plewiska
 
Szanowny Panie,
zgłoszenie zostało przekazane do ZDP w Poznaniu (Zarząd Dróg Powiatowych), jako zarządcy drogi, z prośba o interwencję w podanej przez Pana sprawie u wykonawcy robót i inspektora nadzoru.
2017-02-20 10:35:58
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-07 11:41:15, przez Leszek Grzesiak
Witam.
Należy rozważyć oznakowanie skrzyżowania ul.Młyńskiej z ul.Sadową.W chwili obecnej bez znaków jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych. Wielu kierowców jadących ul.Młyńską od centrum w stronę lasu myśli,że są na drodze głównej i wymuszają pierwszeństwo wobec wyjeżdżających z ul.Sadowej w lewo do centrum.
Pozdrawiam.
 
Szanowny Panie,
w chwili obecnej opracowywany jest projekt organizacji ruchu dla ulicy Młyńskiej, który obejmuje skrzyżowanie ulic Młyńskiej i Sadowej. Gmina przystąpi do jego realizacji po zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.
2017-02-14 12:40:37
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-06 17:47:07, przez Jaroslaw Potocki-Kaczmarek
Szanowny Panie Wójcie,
Czy będzie prowadzona rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego Słoneczko w Szreniawie na rok 2017/2018?
Zastanawiamy się wspólnie z żoną o zapisaniu naszej córeczki aby zaczęła uczęszczać od m-c września/2017 do Przedszkola w Szreniawie.
Zdaje sobie sprawę że może być trudno odpowiedzieć na moje zapytanie gdyż jeszcze zapewne Gmina Komorniki nie zrobiła analiz demografii.Znów dowiedziałem się od jednego z rodziców którego dziecko obecnie chodzi do tego Przedszkola że Przedszkole podobno zostanie zamknięte ( jest taka opcja rozważana)?
Proszę o ustosunkowanie się do moich zapytań.
Dziękuje
 
Szanowny Panie,
informujemy, że w przedszkolu samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018. Terminy rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia br.
2017-02-14 10:33:29
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-05 16:32:02, przez Rafał Mazur
Witam Pana Wójta ,w sprawie Monitoring w Gminie Komorniki.
W związku z komunikatem w m-c 10/2016 na stronie Gminy Komorniki,chciałbym się dowiedzieć kiedy monitoring zostanie zainstalowany.
Z tego co zauważyłem pod koniec roku 2016 zostały położone przewody pod monitoring na os.Soplicowo.
Proszę o informację kiedy zostaną zainstalowane kamery na osiedlu?

Dziękuje za informację


 
Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że umowa podpisana z wykonawcą przewiduje, że zakończenie budowy monitoringu na osiedlach w Plewiskach i Komornikach ma zostać zakończona do 15 czerwca 2017 roku.
2017-02-13 10:32:09
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-26 20:46:30, przez Sandra Walkowiak
Witam,

chciałabym zapytać jakie są szanse na likwidację uciążliwej fermy drobiu w Rosnówku? Jest to przecież otulina Parku Narodowego, teren co raz gęściej zaludniony, a zapach niestety jest czasem tu nie do zniesienia! Czy nie ma żadnych przepisów regulujących taką działaność? Albo inne rozwiązanie np. nakaz modernizacji tego kurnika?

pozdrawiam!
 
Szanowna Pani,
na dzień dzisiejszy nie ma ustawy normującej uciążliwości zapachowe. Nie jest to zatem podstawa do wszczęcia przez gminę jakiegokolwiek postępowania przeciwko właścicielom kurnika.
Jeżeli uciążliwość powstająca na skutek wskazanej przez Panią działalności rolniczej wyrządza Pani szkody, ma Pani prawo wystąpić przeciwko właścicielom kurnika na drodze cywilnoprawnej.
2017-02-15 10:29:03
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 47 ] >> koniec
 
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x