Zmień kontrast
Znajdujesz się w:

Pytania i odpowiedzi

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:
Kategoria pytania:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-02-13 12:36:06, przez Żuraw Chemski
Szanowny Panie Wójcie!
Uprzejmie proszę o informację, jak Gmina planuje zorganizować dojście z Osiedla Zielarskiego do peronu kolejowego Poznań Junikowo i do ul. Grunwaldzkiej? Obecne przejście przez pole jest w stanie bardzo złym, a po roztopach będzie tragiczne.
Czy Gmina planuje zorganizować dojście z północnej części Os. Zielarskiego do ul. Grunwaldzkiej poprzez np. budowę chodnika nad rzeczką Plewianka?

Z gory dziękuję za odpowiedź.
 
Szanowny Panie,
ze względu na panujące warunki atmosferyczne, nie ma możliwości wykonywania prac związanych z naprawą przejścia. Z chwilą poprawy pogody ścieżka zostanie naprawiona.
2017-02-20 10:37:24
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-13 10:33:32, przez Marek Nożyński
Dzień dobry Panie Wójcie,
Jakieś 2 miesiące temu, a może więcej pisałem do Pana i Pani sołtys Plewisk prośbę o interwencję w sprawie niezwłocznego usunięcia przez ekipę remontującą ul. Grunwaldzką, bałaganu, który ta ekipa zostawiła na terenie ˝dzikiego˝ ogrodu, znajdującego się bezpośrednio przy przystanku autobusowym, przy Biedronce. Na terenie tym ekipa ta zostawiła wszelkiego rodzaju złom słupów metalowych od zdemontowanego płotu, resztki ˝kloców˝ betonowych od ww. słupów, palety drewniane, pościnane konary drzew i gałęzie, itp. ˝ciekawostki˝, pozostałe po remoncie. Ponadto demontując część płotu przy przystanku, ekipa ta zdemontowała część opierzenia stalowego, stanowiącego jego zadaszenie. W takim stanie płot, oddzielający przystanek od posesji, ulegnie w szybkim tempie degradacji, ponieważ brak zadaszenia spowoduje przedostanie się opadów bezpośrednio w mur i zawilgocenie oraz jego szybką dewastację. Niestety, do tej pory brak jest jakiegokolwiek odzewu zarówno ze strony Pana Wójta oraz p. Sołtys w tej sprawie. Wielki bałagan i śmietnik na terenie ww. ogrodu, nie stanowi chyba dobrej wizytówki, zarządzanego przez Pana Wójta terenu, a przez osiatkowany płot widać doskonale ten bałagan, szczególnie przez ludzi, stojących na przystanku. W związku z powyższym bardzo proszę o skuteczną interwencję u Wykonawcy remontu o naprawę ogrodzenia oraz uporządkowanie pozostawionego przez nich bałaganu.
Z wyrazami szacunku,
Marek Nożyński, Plewiska
 
Szanowny Panie,
zgłoszenie zostało przekazane do ZDP w Poznaniu (Zarząd Dróg Powiatowych), jako zarządcy drogi, z prośba o interwencję w podanej przez Pana sprawie u wykonawcy robót i inspektora nadzoru.
2017-02-20 10:35:58
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-07 11:41:15, przez Leszek Grzesiak
Witam.
Należy rozważyć oznakowanie skrzyżowania ul.Młyńskiej z ul.Sadową.W chwili obecnej bez znaków jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych. Wielu kierowców jadących ul.Młyńską od centrum w stronę lasu myśli,że są na drodze głównej i wymuszają pierwszeństwo wobec wyjeżdżających z ul.Sadowej w lewo do centrum.
Pozdrawiam.
 
Szanowny Panie,
w chwili obecnej opracowywany jest projekt organizacji ruchu dla ulicy Młyńskiej, który obejmuje skrzyżowanie Ulic Młyńskiej i Sadowej. Gmina przystąpi do jego realizacji po zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe.
2017-02-14 12:40:37
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-06 17:47:07, przez Jaroslaw Potocki-Kaczmarek
Szanowny Panie Wójcie,
Czy będzie prowadzona rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego Słoneczko w Szreniawie na rok 2017/2018?
Zastanawiamy się wspólnie z żoną o zapisaniu naszej córeczki aby zaczęła uczęszczać od m-c września/2017 do Przedszkola w Szreniawie.
Zdaje sobie sprawę że może być trudno odpowiedzieć na moje zapytanie gdyż jeszcze zapewne Gmina Komorniki nie zrobiła analiz demografii.Znów dowiedziałem się od jednego z rodziców którego dziecko obecnie chodzi do tego Przedszkola że Przedszkole podobno zostanie zamknięte ( jest taka opcja rozważana)?
Proszę o ustosunkowanie się do moich zapytań.
Dziękuje
 
Szanowny Panie,
informujemy, że w przedszkolu samorządowym „Słoneczko” w Rosnówku będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018. Terminy rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia br.
2017-02-14 10:33:29
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-05 16:32:02, przez Rafał Mazur
Witam Pana Wójta ,w sprawie Monitoring w Gminie Komorniki.
W związku z komunikatem w m-c 10/2016 na stronie Gminy Komorniki,chciałbym się dowiedzieć kiedy monitoring zostanie zainstalowany.
Z tego co zauważyłem pod koniec roku 2016 zostały położone przewody pod monitoring na os.Soplicowo.
Proszę o informację kiedy zostaną zainstalowane kamery na osiedlu?

Dziękuje za informację


 
Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że umowa podpisana z wykonawcą przewiduje, że zakończenie budowy monitoringu na osiedlach w Plewiskach i Komornikach ma zostać zakończona do 15 czerwca 2017 roku.
2017-02-13 10:32:09
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-26 20:46:30, przez Sandra Walkowiak
Witam,

chciałabym zapytać jakie są szanse na likwidację uciążliwej fermy drobiu w Rosnówku? Jest to przecież otulina Parku Narodowego, teren co raz gęściej zaludniony, a zapach niestety jest czasem tu nie do zniesienia! Czy nie ma żadnych przepisów regulujących taką działaność? Albo inne rozwiązanie np. nakaz modernizacji tego kurnika?

pozdrawiam!
 
Szanowna Pani,
na dzień dzisiejszy nie ma ustawy normującej uciążliwości zapachowe. Nie jest to zatem podstawa do wszczęcia przez gminę jakiegokolwiek postępowania przeciwko właścicielom kurnika.
Jeżeli uciążliwość powstająca na skutek wskazanej przez Panią działalności rolniczej wyrządza Pani szkody, ma Pani prawo wystąpić przeciwko właścicielom kurnika na drodze cywilnoprawnej.
2017-02-15 10:29:03
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-26 18:49:14, przez Krzysztof Błażejak
Czy w związku z planowaną rozbudową szkoły w Wirach jest przewidziane nowe połączenie drogowe z ulicą Komornicką ? Powiększenie szkoły o 22 klasy wiąże się ze zwiększeniem ilości dzieci w szkole oraz ilości aut , którymi są przywożone . Budowa dużych parkingów przy szkole i przedszkolu jest wskazana by nie doszło tam do paraliżu . Niestety ulica Szreniawska jest ślepa i już w obecnym czasie w godzinach porannych jest tam spory bałagan - auta zawracają , parkują na jednym pasie ponieważ nie ma dużego parkingu , ani przy szkole , ani przy przedszkolu . Wyjazd z ulicy Zespołowej w ciąg Komornicka/Łęczycka jest ciężki i dla wielu niewprawionych kierowców kłopotliwy . Ograniczona jest tam widoczność , ze względu na rzeźbę terenu . Światła w tym miejscu spowodują to samo co dzieje się na trasie 430 w Wirach , czyli jeszcze większe korki w godzinach szczytowych . Rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby nowe połączenie drogowe np w zamian pieszej ścieżki między kościołem a zabudowaniami .
 
Szanowny Panie,
powiększenie szkoły związane jest z potrzebą zapewnienia dogodnych warunków dzieciom kształcącym się w chwili obecnej, a nie z powodu zwiększenia ich ilości.
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na trwające rozmowy, nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji co do wyboru wariantu rozbudowy szkoły oraz zmiany organizacji ruchu w jej pobliżu.
Sprawa będzie szczegółowo omawiana na Zebraniu Wiejskim 21 lutego o godzinie 18 w Świetlicy w Wirach.
2017-02-13 10:23:24
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-18 12:44:35, przez Olga Cegielska
Witam!

W dniu 04.012.2017 r. zadałam pytanie odnośnie inwestycji w Komornikach, przy ul. Polnej w stronę Głuchowa, za osiedlem Soplicowo. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi czego dotyczy ta budowa? Bardzo proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam
 
Szanowna Pani,
ze względu na złożoność sprawy, odpowiedź na zadane przez Panią pytanie została umieszczona w późniejszym terminie (o takiej sytuacji mówi punkt 12 Regulaminu: Dokładny termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań oraz od stopnia ich skomplikowania.).
2017-01-18 14:51:10
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-16 16:06:31, przez Karolina Surdyk
Szanowny Panie Wójcie!

W dniu 13.01 w publicznym przedszkolu ˝Wesoła Kraina˝ w Wirach otrzymałam pisemną informację o Pana decyzji, zgodnie z którą dzieci z rocznika 2011 będą miały możliwość kontynuacji nauki przedszkolnej w roku szkolnym 2017/18 JEDYNIE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM ZLOKALIZOWANYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Myślę, że zna Pan odpowiednie rozporządzenia regulujące tą kwestię, gdyby jednak miał Pan Wójt jakieś wątpliwości co do ich interpretacji, podsyłam link do wyjaśniającego listu z MEN ( który jest adresowany m.in. do Pana, więc sądzę, że jego treść rózwnież jest Panu doskonale znana):
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-do-dyrektorow-publicznych-przedszkoli.html

List ten precyzuje m.in, że.:

˝Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza, że ani organy prowadzące, ani dyrektorzy przedszkoli i szkół nie mogą odmówić rodzicom złożenia wniosków, czy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Nie mogą także dzielić dzieci na te, które mogą korzystać z przedszkola oraz te, które muszą chodzić do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wybór miejsca edukacji dziecka należy do jego rodziców.˝

W obliczu Pana decyzji, która jest najwyraźniej sprzeczna z prawem, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- czy dzieci z rocznika 2011 uczęszczające obecnie do grupy 5-latków przedszkola w Wirach będą miały możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej w zerówce znajdującej się w budynku przedszkola? Czy rodzicę będą mielil możliwość złożenia deklaracji kontynuacji ich nauki w budynku przedszkolnym poprzez system rekrutacyjny?

- zakładając, że powyższe prawo do złożenia takiej deklaracji i kontynuacji nauki w przedszkolu będzie respektowane, proszę o informację jak zorganizowana zostanie edukacja 6-latków w przedszkolu, jeśli taka formę kontynuacji zadeklaruje niewielka liczba dzieci? Jaki jest plan na zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacji 6 latków (aby nie były np. dołaczone do grupy 5-latków, co z oczywistych względów takiego poziomu nie zapewni)?

Chciałabym ze swojej strony podkreślić, że ja decyzji o dalszym kształceniu mojego dziecka jeszcze nie podjęłam, chciałabym jednak mieć pewność, że moje prawo do wyboru jest respektowane. Podejmując tą bardzo ważną decyzję chciałabym mieć również pełen obraz i wiedzę na temat planowanej organizacji pracy w poszczególnych placówkach.

Z poważaniem

Karolina Surdyk

 
Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani pytania wyjaśniam:
Decyzja o sformułowaniu stanowiska w sprawie organizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w naszej gminie została podjęta w związku z aktualną sytuacją demograficzną.
Przepisy ustawy o systemie oświaty zmieniały w ostatnich latach ustalony w gminie system wychowania przedszkolnego. Gdy w 2015 roku zdecydowano o obowiązku przedszkolnym sześciolatków, tzw. „zerówki” zniknęły ze szkół podstawowych, gdzie do tej pory były z powodzeniem organizowane. Rok później, gdy zdecydowano o powrocie do sytuacji przed zmianą i objęciu obowiązkiem przedszkolnym na powrót dzieci sześcioletnich, sytuacja w gminie również wróciła do poprzedniego stanu, czyli „zerówek” w szkołach.
Zdaję sobie sprawę, że tak częste zmiany mogą dezorientować rodziców. Dla samorządów też nie są one łatwe. Opierając się o przepisy ustawy o systemie oświaty mam obowiązek zapewnić dostęp do wychowania przedszkolnego wszystkim uprawionym dzieciom. Zgodnie z ustawą – od września 2017 roku są to dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia. Wg danych meldunkowych, w całej gminie jest 1949 dzieci w tym przedziale wiekowym, podczas gdy liczba miejsc w przedszkolach publicznych i publicznych z operatorem prywatnym wynosi 1239. Gdyby w przedszkolach miały zostać sześciolatki, nie sposób byłoby zorganizować naboru dla dzieci 3-letnich. Dlatego gmina zapewniła realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której trzylatki nie znajdą miejsca w przedszkolach z powodu sześciolatków, dla których zorganizowano przedszkola w szkołach.
Wiry i Plewiska są miejscowościami, gdzie los trzylatków w przedszkolach zależy od przejścia sześciolatków do zerówki w szkole. Moje stanowisko jest podyktowane troską o zapewnienie opieki możliwie wszystkim dzieciom. Szkoły są odpowiednio przygotowane do opieki nad sześciolatkami.
List MEN, na który się Pani powołuje nie jest rozporządzeniem, a jedynie interpretacją przepisów. Jeśli rodzice sześciolatków zdecydują o pozostawieniu dziecka w przedszkolu – będę rozważał nawiązanie współpracy z przedszkolami niepublicznymi w celu zapewnienia dla nich miejsc w tych placówkach. Nie jest możliwe, by w przedszkolu powstał samodzielny oddział dla zaledwie kilkorga dzieci. W takich przypadkach łączy się dzieci 6 i 5-letnie, gdzie ze starszymi realizowana jest podstawa programowa obowiązkowego wychowania przedszkolnego.
Wobec powyższego, informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu „Wesoła kraina” nie zostanie zorganizowany oddział dla dzieci sześcioletnich.
2017-01-26 12:10:37
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-09 21:26:09, przez Alicja Grenda
Szanowni Państwo,
Dużo w ostatnich dniach mówi się o smogu i zanieczyszczonym powietrzu. Zdecydowałam się wreszcie poruszyć ten temat, choć mieszkanką gminy jestem już od 3 lat. I od 3 lat obserwuję czarne dymy unoszące się (również w dzień) głównie w sezonie grzewczym (choć nie tylko) z kominów budynków mieszkalnych uniemożliwiające oddychanie i gryzące w oczy. Czy gmina podejmowała lub planuje podjąć działania umożliwiające mieszkańcom wymianę kotłów? Czy podejmowane są, i jakie, bieżące działania Urzędu/Straży Gminnej mające na celu uświadamianie mieszkańców oraz sprawdzania czym opalane są domy? Czy monitorowany jest poziom zanieczyszczenia powietrza? Czy są prowadzone działania uświadamiające w szkole (na wzór segregacji odpadów)? Ile interwencji, choćby tylko w obecnym sezonie grzewczym, przeprowadziła Straż Gminna?
Z poważaniem
Alicja Grenda
 
Szanowna Pani,
poziom zanieczyszczenia na terenie naszego województwa monitorowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, z kolei w sprawie dopłaty do wymiany kotłów należy się zwrócić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Informujemy też, że Urząd ze swej strony nie ingeruje w proces edukacyjny realizowany przez szkoły, nie mniej, w ubiegłym roku do szkół znajdujących się na terenie gminy zostały dostarczone ulotki informacyjne poruszające kwestię smogu.
Dodatkowo informujemy, że Straż Gminna dokonuje sprawdzeń interwencyjnych na zgłoszenie telefoniczne, dlatego o ilość takich sprawdzeń proszę się zwrócić bezpośrednio do Straży Gminnej.
2017-01-19 08:15:06
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-09 19:02:47, przez Dawid Górka
Witam mam kilka pytań odnośnie ulicy Podgórnej w Plewiskach.
Pyt.1 Czy przy wyjeździe z ulicy Podgórnej na Skrytą może zostać zamontowane lustro które pomagało by przy wyjeździe z ulicy?? Często od strony Grunwaldzkiej jadą auta z nadmierną prędkością i nie sposób ich zobaczyć. Może to skutkować wypadkami w przyszłości.
Pyt. 2 Czy zostanie ułożona kostka brukowa wraz z oświetleniem na drodze pieszej łączącej Podgórna z Skrytą??
Pyt.3 Czy istnieje możliwośc zamontowania brakującego oświetlenia drogi przy budynku 61??
Pyt. 4 Kiedy zostanie wymienione oświetlenie na nowe ledowe?? Które znacznie lepiej oświetla drogę.
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informujemy, że do końca miesiąca lutego lustro zostanie zamontowane.
Połączenie między ulicą Podgórną a Skrytą nie jest obecnie w całości własnością gminy. Po rozważeniu możliwości pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością, przeanalizowane zostaną koszty ułożenia kostki brukowej w ciągu pieszym oraz oświetlenia tego przejścia. Po zapoznaniu się z możliwością wykonania wnioskowanych przez Pana prac, podjęta zostanie decyzja o zakresie i terminie ich realizacji.
2017-01-18 10:24:40
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-04 10:50:39, przez ANDRZEJ Z
Panie wojcie mam pytanie na ul Rubinowej przy dzialce dewelopera (14/238) pomimo utwardzania przez gmine gruzem deweloper zniszczyl nawierzchnie na calej szerokosci dzialki czy jest mozliwosc aby naprawil on te zniszczenia poniewaz juz jest takie tam bloto ze mozna utknac a nie mowiac o tym ze 2 pojazdy sie tam nie mina.
 
Szanowny Panie,
sprawa została zgłoszona do Straży Gminnej w celu dokonania wizji w terenie. Po uzyskaniu informacji zostanie podjęta decyzja co do dalszych czynności zmierzających do naprawy zniszczonego odcinka drogi (będzie to m.in. kontakt z deweloperem).
2017-01-16 10:23:05
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-04 10:10:35, przez Olga Cegielska
Za osiedlem Soplicowo, ostatnia ulica w stronę Głuchowa, tam gdzie kiedyś był sad, na polu w ostatnich dniach rozpoczęła się budowa. Bardzo proszę o informację co to za inwestycja. Słyszałam że podobno powstają dwie hale z 24 godzinnym załadunkiem. Gdzie można było by zobaczyć projekt i wizualizację. Mieszkańców zaniepokoiły informację, że właśnie od strony mieszkalnej a nie od strony Poczty Polskiej, ma być wjazd oraz cały plac manewrowy.
Chciałabym również zwrócić uwagę, że prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi, trwają od godziny 4 rano do godz. 23.00-24.00. Jest straszny hałas!!!
 
Szanowna Pani,
zgodnie z posiadanymi przez urząd informacjami, na wspomnianym przez Panią terenie powstają dwie hale magazynowe – inwestorem jest firma Panattoni Europe (spółka z o.o.).
Na prowadzoną inwestycję wydano decyzję środowiskową w 2012 roku, następne inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, zgodnie z którą obecnie zaczął realizację inwestycji. Na etapie powstawania decyzji środowiskowej, wjazd na teren przedsięwzięcia planowany był od strony ulicy Kolumba i obecnej ulicy Diamentowej (bliżej ulicy Kolumba niż Polnej).
W związku z Pani informacją dotyczącą prowadzenia prac w godzinach od 4 rano do 24 w nocy, pracownik urzędu przeprowadził rozmowę z przedstawicielem firmy Panattoni i otrzymał zapewnienie, że pracownikom budowy zostanie zwrócona uwaga, by trzymali się pór dziennych i nocnych przy wykonywaniu swojego zadania.
Materiały dotyczące przedmiotowej inwestycji (dostarczone przez inwestora na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej) można zobaczyć w tutejszym urzędzie gminy, po wcześniejszym wniosku o ich udostępnienie, z uwagi na fakt, że zostały zarchiwizowane i trzeba je przygotować dla osoby wnioskującej. Jednocześnie informujemy, że nie ma w tych materiałach wizualizacji obiektu i dokładnego projektu, ponieważ takie dokumenty nie są ustawowo wymagane przy ubieganiu się o decyzję środowiskową.

2017-01-18 14:17:30
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-04 10:03:46, przez Marek Jakubowski
Witam Panie Wójcie w opublikowanym harmonogramie wywozu odpadów zielonych dla gminy Komorniki nie jest uwzględniona ulica Leśna w Komornikach.W jakich terminach z tej ulicy będą wywożone odpady zielone.Pozdrawiam
 
Szanowny Panie,
zgodnie z informacją uzyskaną od firmy Remondis wykonującej usługę odbioru odpadów, wywóz odpadów zielonych z ulicy Leśnej nastąpi w tym samym terminie co z ulicy Komornickiej.
2017-01-16 10:20:51
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-02 14:14:04, przez Michał Krasnoborski
Szanowny Panie Wójcie,

chciałbym uzyskać informację, dlaczego w zaktualizowanym planie budowy dróg utwardzenie ulicy Wąskiej w Komornikach zostało przewidziane w etapie II oraz III tegoż planu (czyli odpowiednio na lata 2020-21 i lata 2022-25).
Nowy plan przedstawiany jest jako aktualizacja i KONTYNUACJA poprzedniego planu, w którym to ulica budowa tej ulicy był planowana na lata 2016-2018. W tym przypadku o żadnej kontynuacji nie może być mowy. Dlaczego tak sie stało?
Kolejne pytanie dotyczy logiki podziału budowy tej ulicy na etapy. Pierwsza część, krótsza, jest moim zdaniem o wiele mnie istotna z punktu widzenia komfortu jej uzytkowania przez większość zamieszkujących ją mieszkańców. Przy pierwszym odcinku znajduje się zaledwie kilka posesji. Przy drugim odcinku znajdują się zaś domy wielorodzinne oraz zdecydowana większość domów jednorodzinnych.

Nowy plan odwołuje się do konsultacji społecznych, które miały być niby brane pod uwagę przy aktualizacji planu. Szczerze mówiąc nie czuję się jakoś szczególnie skonsultowany w tej sprawie, gdyż takie informacje nie dotarły do mnie wcześniej (chociaż pytanie dot. planu budowy tej ulicy zadałem juz pół roku temu, używając tej samej możliwości co obecnie). Nadmienię, że stan ulicy jest najczęsciej w opłakanym stanie (za wyjatkiem krótkich okresów, kiedy droga jest wyrównywana), głównie po długotrwałych opadach deszczu. Brak oświetlenia ulicy jest również duzym problemem, potencjalnie generującym zagrożenia dla zdrowia osób, które po zmierzchu pokonują ulicę pieszo.

Jakie są możliwości ewentualnych korekt tego planu, tak aby rzeczywiście był on kontynuacją poprzedniego harmonogramu. Czy istnieje jakaś ścieżka odwoławcza? Inaczej obawiam się, że za kilka lat przy kolejnej aktualizacji nasza ulica zostanie kolejny raz pominięta i przłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Z poważaniem,
Michał Krasnoborski
 
Szanowny Panie,
ułożenie harmonogramu budowy dróg dla poszczególnych miejscowości prowadzone było z udziałem mieszkańców, rad sołeckich i Rady Gminy Komorniki. W przypadku ulicy Wąskiej przedstawiciele firm oraz mieszkańcy dojeżdżający od strony ulicy Żabikowskiej wielokrotnie sygnalizowali problem dojazdu do swoich posesji, z uwagi na ogromne zastoiska wód deszczowych uniemożliwiających – szczególnie pieszym, korzystanie z pasa drogowego tej ulicy.
Ze względu na wysokie koszty realizacji budowy drogi zaistniała konieczność podziału budowy ulicy Wąskiej na dwa etapy. Z tego właśnie powodu radni podjęli decyzję o wybudowaniu odcinka ulicy Wąskiej z odwodnieniem drogi od strony ulicy Żabikowskiej, a pozostała część zostanie zrealizowana w terminie późniejszym.
2017-01-05 10:19:05
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-02 13:34:45, przez Jacek Zbierski
Dotyczy oznakowanie dróg oraz nowej inwestycji w rejonie ul. K. Kolumba

I. Dziękuję za odpowiedź dot. oznakowania z dn. 22.11.2016.
W dn. 28.10.2016 zgłoszone zostało do Państwa iż w związku ze zmianą organizacji ruchu, znaki DHL i Poczta Polska na skrzyżowaniu ul. Polna/ul. Ks. Malinowskiego błędne wskazują dojazd do w/w firm przez ul. Polną w Komornikach. Minęły dwa miesiące a znaki nie zostały usunięte.
Dodatkowo chciałbym zaznaczyć że kolejne znaki błędnie wskazują dojazd przez ul. Polną do firm GLS i Sherwin Williams – chodzi o tablice reklamowe ustawione naprzeciwko Kościoła na ul. Ks. Malinowskiego – uprzejmie proszę o zajęcie się również tą sprawą i zobligowanie w/w firm do wprowadzenia korekt.

W związku z dużą ilością firm zlokalizowanych w Głuchowie i tym rejonie Komornik najlepszym rozwiązaniem byłoby ustawienie zbiorczej tablicy z nazwami firm przed skrzyżowaniem ul. Polna/Ks. Malinowskiego, która kierowałaby samochody ciężarowe prosto w stronę Ronda Orła Białego i ul. K. Kolumba (zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu dla sam. ciężarowych).
Taką samą tablicę kierującą w ul. K. Kolumba (jedną lub dwie) z nazwami firm należałoby umieścić na Rondzie tak aby była widoczna dla nadjeżdżających od strony ul. Ks. Malinowskiego oraz od strony ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka którą ma być prowadzony znaczny ruch ciężarowy po otwarciu S5 Głuchowo – Wronczyn.

II. Na działce sąsiadującej z Osiedlem Soplicowo w Komornikach, pomiędzy ulicą K. Kolumba i Polną rozpoczęły się prace budowlane, uprzejmie prosiłbym o informację jaka inwestycja jest tam realizowana i na jakich nr. działek – ile powstanie budynków/hal oraz o jakim przeznaczeniu ? Jeżeli będą to hale magazynowo/logistyczne to jaki ruch samochodowy osobowy/ciężarowy jest planowany dla nowej inwestycji (np. decyzja środowiskowa) ?
Wjazd zlokalizowany będzie od ul. K. Kolumba ?
Dziękuję i pozdrawiam
 
Szanowny Panie,
z informacji uzyskanych od przedstawicieli firm wynika, że duża część pojazdów dojeżdżających do siedzib w Głuchowie to pojazdy o masie do 3.5 tony, które mogą korzystać z pasa drogowego ulicy Polnej, w związku z tym znaki są ustawione prawidłowo.
Informujemy też, że zwrócimy się do firm z prośbą o dołożenie na istniejących znakach informacji, że jest to dojazd wyłącznie dla pojazdów o masie do 3.5 tony.
Odpowiadając na drugą część pytania informujemy, że zgodnie z posiadanymi przez urząd informacjami, na wspomnianym przez Pana terenie powstają dwie hale magazynowe – inwestorem jest firma Panattoni Europe.
Na prowadzoną inwestycję wydano decyzję środowiskową w 2012 roku, następne inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę, zgodnie z którą obecnie zaczął realizację inwestycji. Na etapie powstawania decyzji środowiskowej, wjazd na teren przedsięwzięcia planowany był od strony ulicy Kolumba i obecnej ulicy Diamentowej (bliżej ulicy Kolumba niż Polnej).
Według informacji podanych przez wnioskodawcę hala ma działać w systemie trzyzmianowym. Planowany ruch ma średnio wynosić: w ciągu dnia – 225/h samochodów osobowych i 150/h samochodów ciężarowych, natomiast w ciągu nocy: 30/h samochodów osobowych i 20/h samochodów ciężarowych.
Materiały dotyczące przedmiotowej inwestycji (dostarczone przez inwestora na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej) można zobaczyć w tutejszym urzędzie gminy, po wcześniejszym wniosku o ich udostępnienie, z uwagi na fakt, że zostały zarchiwizowane i trzeba je przygotować dla osoby wnioskującej. Jednocześnie informujemy, że nie ma w tych materiałach wizualizacji obiektu i dokładnego projektu, ponieważ takie dokumenty nie są ustawowo wymagane przy ubieganiu się o decyzję środowiskową.
2017-01-18 14:48:39
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-02 10:53:21, przez Rafał Plewiska
Chciałby zapytać o inwestycję prowadzoną w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej (przy drodze na Głuchowo, przed strumieniem) na działce numer 1932/1 i 1346/1. Proszę o informację czy jest to inwestycja gminna czy prywatna? Jeżeli gminna, to czego dotyczy? Proszę również o informację czy dla tego terenu jest aktualnie obowiązujący mpzp, lub czy Gmina wydawała decyzję WZ dla ww. inwestycji.
 
Szanowny Panie,
przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja gminna pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) w Plewiskach, ze zbiornikiem retencyjnym. Teren, o który Pan pyta nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, gmina nie wydawała decyzji WZ.
2017-01-05 10:15:57
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-29 21:49:24, przez Łukasz Paszkiewicz
Witam Pana Wójta.
Jestem mieszkańcem Chomęcic z ulicy Polnej 73.Niejednokrotnie zwracaliśmy się z problemem do sołtysa , ale bezskutecznie. Problem dotyczy ciemności Egipskich jakie panują na końcu ulicy Polnej, zamieszkałej przez coraz to większą liczbę ludzi. Wiem że Gmina ma dużo wydatków , ale chyba stać ją na założenie trzech lamp. Budując się w tej okolicy zdawaliśmy sobie sprawę że nie mamy szans na kanalizę oraz utwardzoną drogę ok, ale żeby pozbawić nas wszystkiego !!!!. Sąsiedzi walczą o te lampy przeszło 15 lat. Zapraszam Pana Wójta w godzinach wieczornych na spacer ale od razu uprzedzam , proszę zaopatrzyć się w oświetlenie.Proszę o wyrozumiałość i liczę na szybkie działanie z Pana strony.
 
Szanowny Panie,
w miesiącu styczniu zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami spółki ENEA i projektantem w celu rozważenia możliwości zasilania nowego odcinka sieci oświetleniowej oraz jej zaprojektowania i budowy. Po dokładnym określeniu zakresu i zapoznaniu się z kosztami tej inwestycji podjęta zostanie decyzja o terminie jej realizacji.
2016-12-30 10:51:23
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-18 15:58:19, przez Sandra Walkowiak
Dzien dobry,

Chciałabym zapytać, czy gmina ma już plan na organizację oświaty wg nowej ustawy? Co stanie się z gimnazjum? Czy powstanie w jego miejscu nowa szkoła podstawowa? Czy zmnienią się obwody dla szkół podstawowych? Co z 6-latkami, czy zostaną w przedszkolach?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
 
Szanowna Pani,
odpowiadając na pytanie informuję, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje
dotyczące sieci szkół w gminie Komorniki po wprowadzeniu planowanej reformy oświatowej. Nie zostały jeszcze zakończone prace legislacyjne nad ustawą prawo oświatowe, która wprowadzi zmiany ustroju szkolnego i związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. W związku z tym, cały czas trwają dyskusje nad możliwościami organizacji przyszłego roku szkolnego w naszej gminie. Ostateczne decyzje będą mogły zapaść dopiero po wprowadzeniu ww. ustawy oraz wyjaśnieniu wielu niewiadomych. Docelowo będą 2 szkoły podstawowe, jednak przewidujemy możliwość innego rozwiązania na czas przejściowy tj. likwidacji gimnazjum.
W związku z obowiązkiem zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich, pozostanie 6-latków w przedszkolach wydaje się mało prawdopodobne (będzie to możliwe jedynie w miarę posiadanych miejsc).
2016-12-23 12:03:08
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-10 11:39:14, przez Rafał Mazur
Witam Pana Wójta

Na osiedlu Soplicowo ul.Polna są wykonywane prace przy położeniu przewodów kablowych.
Proszę o więcej informacji jakiej to dotyczy inwestycji , czy nie dotyczy to zapowiadanej realizacji monitoringu w Gminie Komorniki czy innej inwestycji związanej z dostępem do usługi szybkiego internetu?

Dziękuje za informację
 
Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że przedmiotowe prace na osiedlu Soplicowo związane są z budową monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Obecnie wykonywane są poprawki związane z uwagami inspektora nadzoru w zakresie jakości wykonanych robót.
2016-12-13 12:05:17
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 46 ] >> koniec
 
Certyfikaty
i nagrody:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1 62-052 Komorniki pow. poznański woj. wielkopolskie
tel.: 61 8 107 751 8 107 752 fax: 61 8 107 985 email: sekretariat@komorniki.pl http://www.komorniki.pl
projekt graficzny i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional     Poprawny arkusz CSS     Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x